Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
dr. sc. Lidija Bogović e-mail 113
mag. educ. philol. croat. Josip Periša e-mail  
mag. educ. philol. et lat. croat. Petar Ušković Croata e-mail J2 (zgrada knjižnice)
redoviti profesor
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić e-mail  
prof. dr. sc. Mario Grčević e-mail Zgrada
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković e-mail  
prof. dr. sc. Dubravka Zima e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Kresnik e-mail  
izv. prof. dr. sc. Davor Piskač e-mail  
izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski e-mail zgrada Knjižnice, S1
docent
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Domagoj Brozović e-mail zgrada knjižnice
doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić e-mail objekt 77, ured 725

profesor emeritus
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Alojz Jembrih e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
dr. sc. Petar Bilobrk e-mail  
dr. sc. Milan Bošnjak e-mail  
prof. Marina Čubrić e-mail  
mag. croat. i mag.comm. Jelena Gazivoda e-mail  
mag. croat. i mag.comm. Lina Malek e-mail  
dr. sc. Tomislav Stojanov e-mail  
dr. sc. Snježana Vasilj e-mail  
dr. sc. Hela Vukadin-Doronjga e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
nasl. doc. dr. sc. Matijas Baković e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Magdalena Getaldić e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Marta Račić e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
nasl. izv. prof. dr. sc. Suzana Marjanić e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Bojan Marotti e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Milan Pelc e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Marinko Vuković e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
nasl. pred. Silvestar Mileta e-mail  

naslovni viši predavač
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
nasl. v. pred. mr. sc. Kristina Džin e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Franić e-mail  
prof. dr. sc. Ksenija Marković e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Georg Holzer e-mail  
izv. prof. dr. sc. Marina Krpan e-mail  

docent
Titula Ime i prezime e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademski francuski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Akademski talijanski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
1,0,0
3, 4
INFO
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Diplomski rad
0,0,0
4
INFO
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Fonologija hrvatskoga jezika
1,0,0
1
INFO
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
History of Croatian Culture
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska dijalektologija
1,0,0
6
INFO
Hrvatska dječja književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st
0,0,0
2
INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
1,0,0
1
INFO
Hrvatska enciklopedika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska etnologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska gastronomija i enologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska inkunabulistika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska jezična politika
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska jezikoslovna normativistika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska književnost humanizma i renesanse
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska književnost moderne i postmoderne
1,0,0
3
INFO
Hrvatska književnost od moderne do danas
1,0,0
1
INFO
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja
1,0,0
2
INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
1,0,0
4
INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
1,0,0
2
INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
1,0,0
1
INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
1,0,0
5
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća
1,0,0
2
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća
1,0,0
3
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka
1,0,0
1
INFO
Hrvatska leksikografija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska likovna umjetnost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska scenska umjetnost
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska usmena književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski glagolizam
1,0,0
2, 6
INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski jezik u XIX. stoljeću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski pravopis
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski prostor i arhitektura
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko arheološko nasljeđe
1,0,0
5
INFO
Hrvatsko latinističko nasljeđe
1,0,0
5
INFO
Iliri
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Interpretacija književnoga teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ivana Brlić-Mažuranić
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Jezik Hrvata u dijaspori
1,0,0
1
INFO
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori
1,0,0
1
INFO
Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kultura govora
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kultura Hrvata u dijaspori
1,0,0
2, 3, 4
INFO
Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Latinski jezik
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
1,0,0
1
INFO
Marin Držić
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
1,0,0
2
INFO
Miroslav Krleža
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Morfologija hrvatskoga jezika
0,0,0
3
INFO
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Osnove hrvatske jezične kulture
0,0,0
1
INFO
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Poganske i kršćanske teme u hrvatskoj književnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Postanje hrvatskoga jezika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Poučavanje gramatike u nastavi Hrvatskoga
0,0,0
2
INFO
Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatske filozofije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga filma
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga književnoga jezika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
1,0,0
2
INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]
1,0,0
3
INFO
Pravogovor
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Pregled povijesti svjetske književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ruđer Bošković
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sintaksa hrvatskoga jezika
0,0,0
4
INFO
Stilistika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Teorija i interpretacija književnoga teksta
0,0,0
3
INFO
Teorija književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Terapijska pedagogija 2
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
1,0,0
3
INFO
Uloga latinizama u hrvatskom jeziku
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uređivanje teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u kroatologiju
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u znanstveno-istraživački rad
0,0,0
3
INFO
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO
Zemljopisna obilježja Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic