O djelatniku
doc. dr. sc. Domagoj Brozović
Zvanje:docent
Lokacija: zgrada knjižnice
Konzultacije:

utorkom 10:00-11:00

Telefon:245-7653
Telefon kućni:7653
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU
Godina diplomiranja:2008.
Godina doktoriranja:2013.
Na odjelu od:2019.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Domagoj Brozović rođen je u Koprivnici 10. travnja 1983. god. Osnovnu školu i opću gimnaziju polazio je u Đurđevcu. Početkom 2008. god. završio je predbolonjski studij filozofije i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao zvanje profesora.

Od ožujka 2008. bio je zaposlen u suradničkom zvanju asistenta, a potom od početka 2014. do rujna 2018. u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, također na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Doktorski rad s temom iz hrvatske književne historiografije obranio je krajem 2013. god. Znanstveno i nastavno vezan je uz hrvatsku književnost 19. i 20. stoljeća.

Autor je jedne znanstvene monografije, petnaestak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova. Kao jedan od suradnika na znanstvenim i izdavačkim projektima sudjelovao je i u objavljivanju nekoliko baza podataka. Sudjelovao je na petnaestak znanstvenih skupova. Kao recenzent, lektor i tehnička podrška surađivao je na nekoliko izdavačkih projekata, a sudjelovao je i u realizaciji nekoliko dokumentarnih priloga za radio i televiziju.

Na Odsjeku za kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od studenog 2019. god., gdje je i izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic