Pregled povijesti svjetske književnosti
Šifra: 173445
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Domagoj Brozović
Izvođači: Josip Periša, mag. educ. philol. croat. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SVJETSKA KNJIŽEVNOST

ECTS: 5

OBVEZE STUDENATA I STUDENTICA

1. Pohađati nastavu, najmanje 70% predavanja i 70% seminara.
2. Održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja.
3. Obvezno napisati dva eseja.
(NAPOMENA: Uz prethodni dogovor i odobrenje predavača, bilo koji esej može biti zamijenjen prijevodom cca 30 stranica stručnoga teksta s engleskoga jezika. Predavač odabire tekst!)

UVJETI ZA POTPIS

1. Prisutnost na 70% nastave
2 Predati prvi esej do 6. 12. 2018. u 20 sati na e mail: kroatologija@gmail.com
3. Održati izlaganje na dogovoreni dan

OCJENJIVANJE

Pohađanje nastave: do najviše 20% ocjene (10% predavanja + 10% seminar)
Održavanje izlaganja (ppt): do najviše 20% ocjene
Esej 1: do najviše 30% ocjene
Esej 2: do najviše 30% ocjene

ZAKLJUČIVANJE OCJENA

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti i dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

PISANJE ESEJA

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30 (bodovi su jednaki postocima)
Esej mora imati između 1200 i 1600 riječi.
Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova kako je naznačeno:

1. Pismenost i broj riječi (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka i ima adekvatan broj riječi)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
5. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
6. Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
7. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
8. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
9. Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
10. Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

1. Prvi esej MORA biti poslan na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije do dogovorenoga datuma u 20 sati. Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
2. Drugi esej mora biti poslan najmanje 14 dana prije bilo kojeg redovnog ispitnog roka.

OCJENJIVANJE IZLAGANJA

1. Pismenost (PPT ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu uporabljene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu PPT) = 3 boda
5. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
6. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 5 citata)= 4 boda
7. Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u PPT)= 4 boda

SADRŽAJ PREDAVANJA
(po tjednima):

1. Uvodno predavanje
2. Počeci književnosti (lektira: Gilgameš)
3. Antička književnost (lektira: Sofoklo: Antigona)
4. Srednjovjekovna književnost (lektira: Tristan i Izolda)
5. Predrenesansna književnost (lektira: Giovanni Boccaccio: Decameron)
6. Renesansna književnost (Cervantes: Bistri vitez Don Quijote)
7. Književnost baroka (lektira: Calderon de la Barca: Život je san)
8. Književnost prosvjetiteljstva i klasicizma (lektira: Voltaire: Candide)
9. Književnost romantizma (lektira: Goethe: Patnje mladog Werthera)
10. Književnost realizma (lektira: Dostojevski: Zločin i kazna)
11. Književnost moderne (lektira: Charles Baudelaire: Cvjetovi zla)
12. Avangardna književnost (lektira: Kafka: Preobrazba)
13. Postmodernizam (lektira: Umberto Eco: Ime ruže)
14. Suvremena književnost (lektira: Alessandro Baricco: Ocean more)TEME ESEJA

Za prvi esej se može birati između tema:

1. Utjecaj Homera na pisce svjetske književnosti
2. Renesansni odjeci u književnosti baroka i klasicizma
3. Velike religijske knjige europske književnosti i kulture

Za drugi esej se može birati između tema:

1. Razvoj romana u svjetskoj književnosti
2. Motivi duhovnosti u svjetskoj književnosti
3. Utjecaj avangarde na svjetsku postmodernu književnost
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Stilske formacije., Milivoj Solar; Povijest svjetske književnosti.; Golden marketing TK, Zagreb (2003), Aleksandar Flaker, Sveučilišna naklada Liber, 1986.
 2. Stilske formacije., , Aleksandar Flaker, Zagreb: SNL, 1986.
 3. Svjetska književnost zapadnoga kruga, , Ivan Slamnig, Školska knjiga, 1999.
Preporučena literatura:
 1. , DOPUNSKA LITERATURA:

  1. Milivoj Solar; Eseji o velikim i malim pričama; Ex Libris (2014), str. 524
  2. Nevenka Košutić-Brozović: Čitanka stranih književnosti
  3. Zdenko Škreb, Ante Stamać: Uvod u književnost. Globus. Zagreb, 1896. (Poglavlja: Problematika književne povijesti, Stih, Umjetnička proza, Drama dramaturgija kazalište, Pojmovi poetika u povijesnom slijedu, Smjerovi istraživanja književnosti)
  4. Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. MH, Zagreb, 2000. (Pojmovi: književnost, kulturalni studiji, povijest književnosti)
  5. Miroslav Beker: Uvod u komparativnu književnost. Zagreb, 1995.
  6. Travvich, Buchner B: World Literature, 1-2, New York, 1959.
  7. Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija, Mladinska knjiga, Zagreb, 1988.
  8. M. Tronski: Povijest antičke književnosti, Zagreb, 1951.
  9. Johan Huizinga: Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb, 1991.
  10. Teorija drame: renesansa i klasicizam, knjiga 6, Beograd, 1976.
  11. Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. GZH, Zagreb, 1991., , , .
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Redovni studij - Kroatologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Domagoj Brozović:

  utorkom 10:00-11:00

  Lokacija: zgrada knjižnice
 • Josip Periša, mag. educ. philol. croat.:


  Srijedom od 14:00 do 15:00

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 5. 6. 2024. u 09:11
Domagoj Brozović

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic