Overview of the History of World Literature
Code: 173445
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Domagoj Brozović
Lecturers: Josip Periša, mag. educ. philol. croat. - Seminar
Take exam: Studomat
English level:

1,0,0

All teaching activities will be held in Croatian. However, foreign students in mixed groups will have the opportunity to attend additional office hours with the lecturer and teaching assistants in English to help master the course materials. Additionally, the lecturer will refer foreign students to the corresponding literature in English, as well as give them the possibility of taking the associated exams in English.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
 1. Stilske formacije., Milivoj Solar; Povijest svjetske književnosti.; Golden marketing TK, Zagreb (2003), Aleksandar Flaker, Sveučilišna naklada Liber, 1986.
 2. Stilske formacije., , Aleksandar Flaker, Zagreb: SNL, 1986.
 3. Svjetska književnost zapadnoga kruga, , Ivan Slamnig, Školska knjiga, 1999.
Optional literature:
 1. , DOPUNSKA LITERATURA:

  1. Milivoj Solar; Eseji o velikim i malim pričama; Ex Libris (2014), str. 524
  2. Nevenka Košutić-Brozović: Čitanka stranih književnosti
  3. Zdenko Škreb, Ante Stamać: Uvod u književnost. Globus. Zagreb, 1896. (Poglavlja: Problematika književne povijesti, Stih, Umjetnička proza, Drama dramaturgija kazalište, Pojmovi poetika u povijesnom slijedu, Smjerovi istraživanja književnosti)
  4. Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. MH, Zagreb, 2000. (Pojmovi: književnost, kulturalni studiji, povijest književnosti)
  5. Miroslav Beker: Uvod u komparativnu književnost. Zagreb, 1995.
  6. Travvich, Buchner B: World Literature, 1-2, New York, 1959.
  7. Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija, Mladinska knjiga, Zagreb, 1988.
  8. M. Tronski: Povijest antičke književnosti, Zagreb, 1951.
  9. Johan Huizinga: Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb, 1991.
  10. Teorija drame: renesansa i klasicizam, knjiga 6, Beograd, 1976.
  11. Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. GZH, Zagreb, 1991., , , .
1. semester Not active
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology

2. semester
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology

3. semester Not active
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology

4. semester
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology

5. semester Not active
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology

6. semester
KRO (16533); Izborni kolegiji na dvopredmetnom studiju kroatologije - Regular studij - Croatology
Consultations schedule:
 • doc. dr. sc. Domagoj Brozović:

  tuesday 10:00-11:00

  Location: zgrada knjižnice
 • Josip Periša, mag. educ. philol. croat.:

  Wednesdays 14:00 - 15:00

  Location:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic