Hrvatski pravopis
Šifra: 213973
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: dr. sc. Lidija Bogović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s pravopisnim pravilima u hrvatskom jeziku, opismeniti studente i ukazati im na važnost korištenja pravopisa nastaloga na hrvatskoj književnoj tradiciji.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Pridržavati se jezikoslovnih, pravopisnih i stilskih norma hrvatskoga jezika u akademskom i neakademskom diskursu.
Definirati i primijeniti normu i gramatičko pojmovlje hrvatskoga književnoga jezika.
Klasificirati, analizirati i vrjednovati hrvatsku kulturnu, jezičnu i političku povijest.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Pismeno izražavanje u pisanoj komunikaciji.
Razumijevanje i vrjednovanje pravopisnih pravila različita sadržaja.
Podizanje svijesti o hrvatskom jeziku i hrvatskoj književnoj, jezičnoj i kulturnoj tradiciji.

Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje, upoznavanje studenata s obvezama i popisom literature, inicijalna vježba
2. Glasovi i glasovni skupovi (glasovi č i ć, glasovi dž i đ, glas h, glas j)
3. Dvoglasnik (duljenje sloga s kratkim je, kraćenje sloga s dvoglasnikom)
4. Jednačenje i gubljenje glasova (jednačenje po zvučnosti, jednačenje po izgovornom mjestu, gubljenje glasova)
5. Velika i mala početna slova (vlastita imena, riječi iz poštovanja i počasti)
6. Pisanje stranih riječi (pisanje riječi iz jezika koji se služi latinicom, sklonidba stranih imena, pisanje riječi iz jezika koji se služe drugim pismima)
7. Ponavljanje gradiva za kolokvij
8. I. kolokvij
9. Pravilno pisanje elektroničkoga pisma i pisano obraćanje u formalnoj i neformalnoj komunikaciji
10. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje riječi
11. Kratice (obične kratice, složene kratice, znakovi i oznake)
12. Razgodci, pravopisni i posebni znakovi (točka, upitnik, uskličnik, zarez, dvotočje, trotočje, crtica i spojnica, navodnici, polunavodnici, zagrade, dvotočje, izostavnik, kosa crtica, itd.)
13. Ponavljanje gradiva za kolokvij
14. Ponavljanje gradiva za kolokvij
15. II. kolokvij
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Babić, Stjepan, Milan Moguš. 2011. Hrvatski pravopis usklađen sa zaključcima za normu hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
  2. Babić, Stjepan, Božidar Finka, Milan Moguš. 1996. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
  3. Babić, Stjepan, Sanda Ham, Milan Moguš. 2005. Hrvatski školski pravopis. Zagreb: Školska knjiga., , , .
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković:


  Utorkom od 15.40 do 16.40.

  Lokacija:
 • dr. sc. Lidija Bogović:

  Ponedjeljkom od 9.30 do 10.30 sati ili prema dogovoru, uz prethodnu najavu e-pismom.

  Lokacija: 113
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS