Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa
Šifra: 213980
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Stjecanje uvida u jezičnopolitičku terminologiju i jezični režim u tijelima Europske unije
Upoznavanje jezičnopolitičkih i obrazovnopolitičkih strategija Europske unijie za razvoj zajedničkoga europskoga identiteta i europske javnosti
Stjecanje znanja o procesima odlučivanja i procedurama za razvoj i implementaciju jezičnih i odgojno-obrazovnih politika Europske unije s fokusom na stvaranje zajedničkoga europskoga obrazovnoga prostora
Stjecanje znanja o različitim regionalnim i nacionalnim jezičnopolitičkim konceptima o učenju i vrijednosti stranih jezika u školskom obrazovanju u Europi
Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet
Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima -čitanje i slušanje te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima -govorenje i pisanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
Ishodi učenja
Senzibilizacija za pitanja višejezičnosti i kulturne raznolikosti u Europi kao temelja europskoga odgoja i obrazovanja
Osposobljavanje za analizu i kritičko komentiranje jezičnopolitičkih i obrazovnopolitičkih dokumenata Europske unije s aspekta implementacije višejezičnih ciljeva EU
Sposobnost identificiranja jezičnopolitičkiih aktera i procjene jezičnopolitičkih modela s obzirom na poticanje europske višejezičnosti
Sposobnost opisivanja, analize i evaluacije primjera jezične politike u školstvu u kontekstu višejezičnosti

Tjedni plan nastave;
1. Problem komunikacije i identiteta Europske unije - planska igra
2. Jezična i kulturna raznolikost kao identitetsko obilježje Europske unije
3. Europska jezična politika: terminologija i pojmovna određenja
4. Jezična regulacija u tijelima Europske unije:načela i proturječja I.
5. Jezična regulacija u tijelima Europske unije:načela i proturječja II.
6. Bilanca i moguća rješenja: jednojezičnost -višejezičnost - planski jezik
7. Jezičnopolitički i obrazovnopolitički koncepti Europske unije I.
8. Jezičnopolitički i obrazovnopolitički koncepti Europske unije II.
9. Interesi nacionalnih država vs. europska jezična i obrazovna politika
10. Primjer: Izbor jezika i bilanca višejezičnosti na školama u Europi
11. Engleski kao lingua franca u Europi: europski orijentirani koncept za školstvo
12. Analiza jezičnopolitičkih i obrazovnopolitičkih dokumenata Europske unije I.
13. Analiza jezičnopolitičkih i obrazovnopolitičkih dokumenata Europske unije II.
14. Analiza jezičnopolitičkih i obrazovnopolitičkih dokumenata Europske unije III.
15. Primjer Hrvatske: Bilanca implementacije europske jezične politike
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic