Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti
Šifra: 217040
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Franić
Izvođači: Stephane Paul Michel, mag. ling. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalno služenje filozofijskim i književnim izvorima o francuskoj kulturi.
Proširiti znanje iz francuske prošlosti i sadašnjosti u europskom kulturološkom obzoru.
Samostalno prosuđivati aktualne političke, intelektualne i kulturološke pojave u Francuskoj i Europi.
Pružiti uvid u izvore i učiniti dostupnima rijetke i dragocjene materijale za formaciju kritičkoga rasuđivanja o filozofiji i umjetnosti.
Razumijevati osnovne pojmove europske kulture s posebnim pogledom na njezinu francusku okosnicu.
Upoznati francuski identitet, tradiciju, kulturu i razvoj jezika i umjetničkoga stvaralaštva.
Izražavati vlastito mišljenje i stajalište o različitim temama.
Vrjednovati pojave i kretanje u kulturi u europskom i svjetskom kontekstu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Ovladavanje osnovniim kategorijama razvoja europske filozofije i kulture.
Stjecanje uvida u razvoj francuske filozofije i umjetničke baštine.
Razumijevanje francuskoga kulturološkog identiteta.
Interdisciplinarno prosuđivanje različitih znanstvenih metodologija i filozofijskih nazora.
Poznavanje glavnih filozofijskih pravaca i estetičkih teorija o naravi umjetničkoga djela.
Spoznaja interdisciplinarne naravi filozofije i njezina značenja za kulturu te za promicanje moralnih, društvenih i kulturnih vrjednota.
Sudjelovanje u filozofskim i kulturološkim raspravama.
Vrjednovanje i kritička analiza filozofskih i estetičkih izvora francuske kulture.

Studenti će biti u stanju:
- upoznati povijest i suvremenost Francuske iz perspektive europske kulture
- razlikovati francusku kulturu srednjega vijeka, renesanse te razdoblja prije i nakon Francuske revolucije
- razumjeti posebnosti francuske kulturne baštine u odnosu na druge europske kulturne tradicije
- proučiti bliske veze između francuske i hrvatske kulture
- upoznati se s umijećem prevođenja s francuskoga na hrvatski te prevođenja tekstova na francuski
- raditi s različitim francuskim pisanim i audiovizualnim medijima uz pomoć interneta
- steći pregled ključnih povijesnih likova i datuma.

Opis sadržaja predmeta:

1. Upute o literaturi i uvod u francusku kulturu.
2. Francuska filozofija, znanost i umjetnost u europskom kontekstu.
3. Francuska kultura u dodiru s hrvatskom kulturom, kroz povijest i danas.
4. Francuski jezik u skupini romanskih jezika.
5. Osnivanje Sorbonne i važnost Pariškoga sveučilišta za Europu.
6. Značenje i uloga francuskoga kraljevstva u europskoj povijesti.
7. Francuska revolucija i njezine posljedice.
8. Razvoj francuske republike, demokracija i mediji u prošlosti i sadašnjosti.
9. Filozofija života, personalizam, humanizam, egzistencijalizam i modernizam (Bergson, Maritaine, Sartre, Camus, Derrida, Barthes, Foucault, Finkielkraut, Houellebecq).
10. Francuska književnost: Balzac, Peguy, Saint Exupery, Claudel, Grosjean, Michon, Bobin.
11. Vrhunci novije francuske kinematografije: Bunuel, Truffaut, Sautet, Bresson.
12. Značajni datumi u francuskoj povijesti.
13. Odabrani francuski velikani u Panthéonu.
14. Ključne osobe u francuskoj kulturi.
15. Francuska umjetnost u glazbi, slikarstvu i arhitekturi.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS