Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
dr. sc. Danijel Jurković 7647 {"1":"","2":""} e-mail 103
dr. sc. Marko Marina {"1":"Asistent ","2":""} e-mail 103
mag. hist. Nikolina Šimetin Šegvić e-mail knjižnica, S1
mag. paed. et mag. educ. hist. Jure Trutanić {"1":"asistent","2":""} e-mail S3 (zgrada knjižnice)
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić e-mail zgrada 77, ured 718
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marko Jerković 245-7638 7638 e-mail 103
izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad 245 7635 7635 {"1":"znanstveni savjetnik","2":"scientific advisor"} e-mail 25
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek 245-7614 7614 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić 245-7635 7635 {"1":"Koordinatorica doktorskog studija povijesti","2":"Coordinator of PHD history study"} e-mail 15
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Mijo Beljo {"1":"docent","2":"Assistant Professor"} e-mail 117
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer 245-7614 7614 e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas 245-7651 7651 e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Milković {"1":"","2":""} e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Popić 245-7638 e-mail  
doc. dr. sc. Vladimir Šumanović e-mail  

profesor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. doc. dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Ivica Lučić e-mail  
nasl. prof. dr. sc. Stjepan Matković e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. pred. dr. sc. Domagoj Novosel e-mail  
nasl. pred. mr. sc. Joško Pavković e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Željko Holjevac 01/488-6000 e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski (01)8880103 e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Krešimir Bušić e-mail 103
doc. dr. sc. Filip Šimetin Šegvić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Arhivistika za povjesničare
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
1,0,0
3
INFO
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad (POV-zn_smjer)
0,0,0
4
INFO
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.
0,0,0
2
INFO
Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće
1,1,1
2
INFO
Državnici XX. stoljeća
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Globalna strategija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Glotodidaktika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva
1,0,0
1
INFO
Grci na Jadranu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Historiografski praktikum
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrana i rano novovjekovlje
1,0,0
3, 4
INFO
Hrvati i Karolinzi
0,0,0
2
INFO
Hrvati u staroj dijaspori
1,0,0
5, 6
INFO
Hrvatska hagiografija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
1,0,0
2
INFO
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku
1,0,0
2
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska kulturna povijest
1,1,0
1
INFO
Hrvatska latinistička historiografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska politička povijest
1,0,0
2
INFO
Hrvatska politička povijest od 1990. do 1995. godine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska povijest (16.-18.st.)
1,0,0
3
INFO
Hrvatska povijest u 19. st.
1,0,0
4
INFO
Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća
1,0,0
6
INFO
Hrvatske državne, javne i društvene institucije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski narodni vladari
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća
1,0,0
5
INFO
Hrvatski prostor i arhitektura
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko brodovlje u novom vijeku
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914.
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Humanistika u informacijskom dobu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Iliri
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
1,0,0
3
INFO
Istraživačka skupina - izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
0,0,0
3
INFO
Isusovci: misije, mitovi i pripovijesti
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.
1,0,0
5, 6
INFO
Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Jugoslavenski komunistički zločini
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kultura pamćenja i mjesta sjećanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kultura putovanja na stari Istok i Egipat u XIX. i XX. stoljeću
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Latinski jezik
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Mediji i Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
0,0,0
1
INFO
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Opća povijest 20. stoljeća
1,0,0
5
INFO
Opća povijest ranomodernoga doba
1,0,0
3
INFO
Opća povijest srednjega vijeka
1,0,0
2
INFO
Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Pogrebni običaji i arhitektura staroga Egipta
0,0,0
1
INFO
Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918.
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Povijest 19. st.
1,0,0
4
INFO
Povijest albanskoga naroda
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Austrije
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
0,0,0
5, 6
INFO
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)
1,0,0
2
INFO
Povijest i arheologija
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta
1,0,0
1
INFO
Povijest i kultura staroga Egipta
1,0,0
1
INFO
Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Mađarske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest modernih gradova
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Nezavisne Države Hrvatske
1,0,0
5, 6
INFO
Povijest Palestine
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Rusije
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Sjedinjenih Američkih Država od kraja rata za nezavisnost do kraja indijanskih ratova(1783-1891)
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest Vojne krajine
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest Zagreba
0,0,0
3, 4
INFO
Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi
1,0,0
3, 4
INFO
Prapovijest i prve civilizacije
1,1,0
1
INFO
Razvoj društva i uspon civilizacija istočnog Mediterana
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Red i zakon-pravo i pravda u srednjovjekovnom društvu
0,0,0
2, 3, 4
INFO
Redovništvo u hrvatskoj kulturi
0,0,0
3, 4
INFO
Rimska povijest i civilizacija
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Rimska vojska na tlu Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Srednjovjekovni sudbeni spisi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Teorija povijesti
1,0,0
3
INFO
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske
0,0,0
1
INFO
Uvod u pomoćne povijesne znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u povijesnu znanost
1,0,0
1
INFO
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća
0,0,0
5, 6
INFO
Vojna revolucija u ranomodernom dobu
0,0,0
3, 4
INFO
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic