O vanjskom suradniku
Zrinka Podhraški Čizmek, nasl. doc. dr. sc.
Zvanje:naslovni docent
Funkcija:Naslovni docent
Konzultacije:

Utorkom: 17:30-18:30 sati uz najavu e-mailom. 

E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unizg.academia.edu/ZrinkaPodhra%C5%A1ki%C4%8Cizmek
URL službenih stranica na Webu: https://www.bib.irb.hr/profile/34956
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST
Godina diplomiranja:2010.
Godina doktoriranja:2018.

Životopis

Osobni podaci:

E-mail:                 zpodhrask@fhs.unizg.hr

MB – 369401:     https://www.croris.hr/osobe/profil/34523   

Školovanje

1989.                    Klasična gimnazija 'Concetto Marchesi' u Padovi.

1989.-1991.         Filozofski fakultet Sveučilišta u Padovi: studij književnosti s povijesno-religioznim usmjerenjem.

1991.-1999.         Sveučilište u Zagrebu, dvopredmetni studij povijesti i talijanskog jezika i književnosti.

1999.                    obrana diplomskog rada: Komunikacijska sposobnost i jezična sposobnost u osnovnoj školi pod mentorstvom prof. Nives Sironić Bonefačić.

2010.                    Sveučilište u Zagrebu, diploma iz talijanskog jezika i književnosti te iz povijesti.

2012.-2018.         doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu. Disertacija Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u Hrvatskim pomorskim regestima 18. stoljeća: Antropološka hermeneutika vjerskih putovanja – mentor prof. Marko Trogrlić i komentor prof. Stjepan Ćosić.

Jezici                    talijanski, hrvatski, engleski (aktivno znanje), španjolski, francuski, latinski, grčki (pasivno)

Djelovanje i istraživački rad

1999.-2005.         osniva poduzeće za proizvodnju namještaja, uspijevajući pridobiti povjerenje klijenata svjetskih razmjera (IKEA-Švedska, Atelier Italia i dr.). Organizirajući mrežu kooperanata u cijeloj sjeveroistočnoj Hrvatskoj, stvara više od 170 radnih mjesta i godišnji promet koji premašuje 16 mil. kn, te joj rezultati ovog rada priskrbljuju u roku od nekoliko godina priznanje i nagradu Ministarstva gospodarstva.

2006-2010.          radi kao prevoditelj

2010.-2011.         počinje raditi na projektu objavljivanja Hrvatskih pomorskih regesta 18. st.” u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i time nastavlja pionirsko djelo svog djeda, povjesničara pomorstva profesora Nikole Čolaka.

2010.-2017.         pripremila i tiskala 3. svezak Hrvatskih pomorskih regesta 18. st. koji obuhvaća 4.000 neobjavljenih dokumenata iz Archivio di Stato di Venezia i Archivio Comunale di Ancona, za koji je dobila u 2015. godini sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

2018.-2026.         priprema 4. sveska Hrvatskih pomorskih regesta 18. st. koji obuhvaća 4.000 neobjavljenih dokumenata iz Archivio di Stato di Venezia u suradnji s Naidom Michal Brandl.

2020./2021.-       predaje kolegij Hrvatsko brodovlje u novom vijeku na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Priznanja i nagrade

2004.                    nagrada Ministarstva gospodarstva RH „Zbog ostvarenja iznimnih poslovnih rezultata” u 2003. godini ulazeći u uži izbor između tri najbolja kandidata u kategoriji Malog poduzetništva.

Znanstveno napredovanje

2020                     Znanstveni suradnik u znanstvenom polju humanističkih znanosti, polje povijest.

2021                     Naslovni docent u području humanističkih znanosti, Odsjek za povijest, Fakultetu hrvatskih studija (polje povijesti, grana hrvatske i svjetske ranonovovjekovne povijesti).

Forumi i simpoziji

2014.                    Ženski univerzum hodočašća, VIII. Mediteranski korijeni filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu.

                              Vrste i karakteristike hrvatskih brodova u 18. st. na Jadranskome moru iz „Hrvatskih pomorskih regesta I. sv.“, Festival mora i pomorske tradicije, Fiumare 2014.

2015.                    Egerija: mediteranska hodočasnica IV. stoljeća, IX. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu, Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu.

                              Koliko se slobodno, kojim modalitetima i da li u duhu povijesnih činjenica i istine Domovinski rat predstavlja u hrvatskim povijesnim udžbenicima odnosno budućim hrvatskim naraštajima. Perspektive i implementacija, Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti, Split (u koautorstvu s Ružicom Ivanković).

2016.                    Semitski predžidovski vjerski i simbolički elementi u Mediteranskom kontekstu, X. Mediteranski korijeni filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu.

                              Mercanti Ebrei fra le due sponde dell'Adriatico nel XVIII secolo (u koautorstvu s Naidom Michal Brandl), “​…li giudei debbano abitar unidi…”​ The Birth and Evolution of the Venetian Ghetto (1516­-1797), The Medici Archive Project, Beit Venezia i Odbor „I 500 anni del Ghetto di Venezia”, Venecija (Palazzo Ducale), 5-6 svibnja 2016.

2017.                    Translatio Svete kuće Majke Božje: od Izraela, preko Hrvatske do Loreta,  XI. Mediteranski korijeni filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu, 6-8 travnja 2017.

Jews as Building Factor of Adriatic and Mediterranean Worlds in the 18th Century (s Naidom Michal Brandl), Jews in the Balkans: History, Religion, Culture, Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (University of Potsdam) i Filozofski fakultet u Splitu, 8-10 svibnja 2017.

Adriatic Port Jews in the 18th Century (s Naidom Michal Brandl), Representation of the 'Port Jew', Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish relations, University of Southampton i Kaplan Centre for Jewish Studies and Research at the University of Cape Town, University of Southampton, 22-23 svibnja 2017.

2018                     Croatian Maritime Regesta: new documents and primary sources on the Maritime trade in the 18th century (s N.M. Brandl i P. Mancusom), The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018, Panel “Project for a new research area: Maritime trade from the Eastern and Western Adriatic to the Mediterranean - Jews, merchants and travelers in the 18th century inter-religious trade”,  Krakov, 15-19 srpnja 2018.

                              Jewish Presence in the Maritime Trade of Grain during the 18th Century in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta, vols. I-III (s Naidom Michal Brandl), European Business History Association - 22nd Annual Congress (Session A3: A Maritime Market: Jewish Enterprises and Grain Trade in Early Modern Europe), Ancona, 6-8 rujna 2018.

2019                     Mediteranski korijeni hodočašća, XIII. Mediteranski korijeni filozofije u Splitu, Hrvatsko filozofsko društvo i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu, 4.-6. travnja 2019.

                              Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća: novoobjavljeni izvori o svakodnevici na Jadranu – vrste brodova kao jedna od mogućih analiza, MARE NOSTRUM / NAŠE MORE (1069. – 2019.) povodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana „našim morem“, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu i Hrvatski pomorski muzej Split, 12 studenog 2019.

2021                     Je li moguća demokratizacija diktature? Promišljanja o hrvatskoj državnopravnosti povodom 50. obljetnice Hrvatskog proljeća, Hrvatsko  proljeće i hrvatska država. U povodu 50. obljetnice  proglašenja  štrajka  hrvatskih sveučilištaraca, Fakultet hrvatskih studija, Zagreb 22-23.11 2021.

2022                     Izazovi političko-ekonomske emigracije obitelji Čolak-Podhraški od 1966. do 1991., I. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Suvremeni usud gastarbajterska naslijeđa Hrvatske“, Zagreb 15.07.2022.

                              "Iza bodljikave žice" Nikole Čolaka: predemigrantska iskustva katoličkog povjesničara i filozofa, Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća Prešućene stranice književnosti u komunističko doba (II), Križevci, 22.10.2022.

From Croatian maritime pilgrimages to Our Lady in the Modern Age to the search of Mediterranean’s sacred declined in feminine: shrines and devotions, A Theological-Historical Comparative Analysis of Maritime-Related Spirituality in Malta and Croatia, Conference – 14.12.2022.

2024                     Adriatic Seafaring and Ships Compared in the Transition from the 18th to the 19th Century: Methodology and Key Research Questions, 6th Mediterranean Maritime History Network Conference - Centre of Maritime History Institute for Mediterranean Studies (Ims-Forth) Rethymno, 27–31.5.

Pozvana predavanja

2016                 Tipi navali nei Regesti marittimi croati del XVIII secolo, „Paesaggi culturali“ ciklus susreta u Villi Molaroni, Pomorski Muzej u Pesaru, 19 lipnja 2016.

2017                     Rotte e velieri nell'Adriatico del Settecento te predstavljanje Hrvatskih pomorskih regesta, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., ciklus predavanja: Libri e ricerche a Villa Molaroni, Museo della Marineria, Pesaro, 21 travnja 2017.

Rotte e velieri nell'Adriatico del Settecento te predstavljanje Hrvatskih pomorskih regesta, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., Museo Malacologico di Cupra Marittima, 22 travnja 2017.

2022                     I Regesti marittimi croati del Settecento: metodologia per l'analisi di navigli, Seminario di storia e storiografia italiana, Nacionalno i Kapodistrijsko sveučilište u Ateni, 24.03.2022.

2023                     Jadransko brodovlje u krčkoj luci u 18. st. iz Hrvatskih pomorskih regesta, sv. I-III, Štorija o galiji Cristo Ressussitato, Mala vijećnica Grada Krka, 07. listopada 2022.

Predstavljanje knjiga

2017                 Nikola Čolak, Regesti Marittimi Croati, Settecento, Navigazione nell'Adriatico, Fonti, III vol. / Hrvatski pomorski regesti, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., uredila Zrinka Podhraški Čizmek, 688 str., Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu, Split 2017.

 1. Pesaro: Economie dei litorali e gestione delle risorse“Libri e ricerche a Villa Molaroni, Museo della Marineria, Pesaro – Italija, 21. travnja 2017., zajedno sa prof. Mariom Luciom De Nicolò (Alma Mater Studiorum, Sveučilište u Bologni).
 2. Cupra Marittima: Museo Malacologico di Cupra Marittima – Italija, 22 travnja 2017.
 3. Split: Dvorana U1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – 17. svibnja 2017., zajedno sa prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, prof. dr. sc. Josip Vrandečić. Domaćin: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
 4. Zagreb: Dvorana „Blaženi Alojzije kard Stepinac“ Hrvatsko katoličko sveučilište – 17. studenog 2017., zajedno sa prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu, doc. dr. sc. Naida-Michal Brandl, Katedra za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju turkologiju i judaistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu.
 5. Pula: Tribina Odsjeka za povijest: Predstavljanje knjige Nikole Čolaka „HRVATSKI POMORSKI REGESTI - REGESTI MARITTIMI CROATI“, III. svezak, Split – 8. prosinca 2017., zajedno sa professor emeritus Miroslav Bertoša s Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Puli, doc. dr. sc. Elvis Orbanić ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu. Dvorana Slavka Zlatića na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
 6. Rijeka: Predstavljanje knjige Nikole Čolaka, REGESTI MARITTIMI CROATI / HRVATSKI POMORSKI REGESTI III. – 29. siječnja 2018. Sudjeluju: akademik Petar Strčić, prof. dr. sc. Slaven Bertoša, dr. sc. Maja Polić, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Ružićeva 5.
 7. Dubrovnik: Predstavljanje knjige Nikole Čolaka „Hrvatski pomorski regesti – Regesti marittimi croati“, III. svezak – 13. veljače 2018., zajedno sa dr. sc. Vesnom Čučić ravnateljicom Dubrovačkih knjižnica, dr. sc. Vesnom Miović iz Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Čitaonica Narodne knjižnice Grad.
 8. Zadar: Hrvatski državni arhiv u Zadru, Predstavljanje knjige Nikole Čolaka „HRVATSKI POMORSKI REGESTI – REGESTI MARITTIMI CROATI“, III. svezak, Split 2017. – 27. veljače 2018. Domaćin: dr. sc. Ante Gverić ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva u Zadru i Prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić; predstavljači: doc. dr. sc. Mateo Bratanić i izv. prof. dr. sc. Milorad Pavić sa Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru. Čitaonica Državnog arhiva u Zadru,
 9. Mali Lošinj: Muzej Apoksiomena Malog Lošinja, Predstavljanje knjige Nikole Čolaka „HRVATSKI POMORSKI REGESTI“, III. svezak, Split 2017. – 27. travnja 2018. Domaćin prezentacije: ravnatelj Muzeja Apoksiomen, Marko Španjol te prof. dr. sc. Slaven Bertoša s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Puli. Muzej Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13. 
 10. Betina: The Days of Wooden Shipbuilding August 3rd–10th / Dani male drvene brodogradnje 3.–10. kolovoza: Predstavljanje knjige Nikole Čolaka „HRVATSKI POMORSKI REGESTI - REGESTI MARITTIMI CROATI“, III. svezak, Split 2017. 3. kolovoza 2018. Domaćin prezentacije: Mirela Bilić. Muzej betinske drvene brodogradnje, Vladimira Nazora 7.
 11. Krk: Štorija o galiji Cristo Ressussitato – 447. godišnjica Lepantske bitke. Grad Krk: 04.-09. listopada 2018. Predstavljanje knjige „Regesti marittimi croati – Hrvatski pomorski regesti“, III. svezak – 5. listopada 2018. Domaćin: Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka, sudjeluje prof.dr.sc. Slaven Bertoša, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

2022                     Presentazione Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento e apertura mostra Tipologie navali dell’Adriatico nei secoli dell’età moderna a cura di Maria Lucia De Nicolò, Luigi Divari, Zrinka Podhraški Čizmek, 15.05.2022, Parco di Villa Molaroni, Pesaro.

2023                     Predstavljanje knjige Zrinka Podhraški Čizmek, Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento (Jadranski brodovi između dviju obala u 18. stoljeću), svezak 24. edicije „Rerum maritimarum”, 13.11.2023, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru.

Prijevodi

1991.-1999.         tekstovi i knjige s hrvatskog na talijanski jezik povijesnog, umjetničkog i književnog karaktera za profesore Filozofskog fakulteta u Zagrebu, privatna poduzeća, sudske tumače i Hrvatsku radioteleviziju.

2006.-2016.         suradnja s Agencijom za Vanjsko Vrednovanje Obrazovanja:

- lektoriranje talijanskih ispita državne mature;

- prijevod i recenzija s talijanskog na hrvatski državne mature Talijanske nacionalne manjine;

- prijevod i lektoriranje s hrvatskog na talijanski materijala za državnu maturu Talijanske nacionalne manjine.

2012.                    Prijevod na talijanski knjige Istarski sabor / La Dieta istriana, uredio N. Budak, Zavičajni muzej Poreštine, 252 str., povodom 150. obljetnice Istarskog sabora.

2013.                    Prijevod teksta prof. Tonka Maroevića La scia dell'onda, il ritmo del volo“ za izložbu Theatrum Mundi Jagode Buić u Museo Revoltella u Trstu u sklopu predstavljanja Hrvatske kao nove članice Europske unije.

                              Prijevod teksta prof. Marije Tonković Signore di città e contadine“ za izložbu Đuro Janeković: fotografo croato, artista europeo u Palazzo Venezia u Rimu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Knjige                  

2017.                    Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati, Settecento, Navigazione nell'Adriatico, Fonti, III vol. / Hrvatski pomorski regesti, 18. st., Plovidba na Jadranu, Vrela, 3. sv., uredila Zrinka Podhraški Čizmek, 688 str., Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu, Split 2017. 

2021.                    Podhraški Čizmek, Zrinka, Navigli adriatici fra le due sponde nel Settecento/Jadranski brodovi između dviju obala u osamnaestom stoljeću, Collana Rerum Maritimarum, n. 24, Museo Della Marineria “Washington Patrignani”, Pesaro 2021.

2024.                    Podhraški Čizmek, Zrinka; Divari Luigi, Navigli dell’Adriatico e dello Ionio in Età Moderna (1650-1850). Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650-1850). Τα πλοία της Αδριατικής και του Ιονίου στους Νεότερους Χρόνους (1650-1850). Adriatic and Ionian Ships in the Modern Age (1650-1850), Catalogo della mostra Pesaro 27 aprile - 31 dicembre 2024, prir. Maria Lucia De Nicolò, prijev. i predgov. Pagratis, Gerassimos; Bratanić, Mateo, izd. Museo della Marineria Washington Patrignani, Pesaro 2024.

2020.-2026.         Čolak, Nikola; Podhraški Čizmek, Zrinka; Brandl, Naida-Michal, Croatian Maritime Regesta. 18th century. Navigation in the Adriatic. Sources / Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nell’Adriatico. Fonti / Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. IV (u pripremi)

Publikacije duplom slijepom recenzijom

2016.                    Ženski univerzum hodočašća u mediteranskom kontekstu, Zbornik Mediteranski korijeni filozofije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo, Split 2016, 165-201.

2017.                    Analiza komunističkog 'tretmana' ideoloških neistomišljenika na primjeru dvaju hrvatskih katoličkih intelektualaca: Nikola Čolak i Mirko Vidović, Crkva u svijetu, vol. 52. n. 2, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2017, 266-303.

2018.                    Croatian pilgrimages to Loreto from the 5000 documents of the Croatian Maritime Regesta in the 18th century - vol. I, Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, V. 8, N. 16 (2017), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 139-166.

2020                     Židovi trgovci, parcenevoli i špediteri na Jadranu u 18. stoljeću iz Hrvatskih pomorskih regesta, I-II sv. (s Naidom Michal Brandl), Historijski zbornik, 73 (2020), 1; 23-54.

2021                     Names and characteristics of 18th century Croatian ships in the Adriatic Sea from the Croatian Maritime Regesta v. I (s Naidom-Michal Brandl), Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 12 (2021), 1; 91-145.

Pellegrini e viaggiatori a Loreto nel XVIII secolo d’oltremare... ‘che di Croazia viene’, Scritti per il 90° compleanno di Floriano Grimaldi, Marco Campagnoli, Marco Moroni (ur.), Spazio Cultura, Recanati, 2021, 403-435.

Mediteranski korijeni hodočašća, Filozofska istraživanja, 41 (2021), 2, 403–414.

                              Pilgrimages of Croats by sea to Loreto and Assisi in the 18th century: a historiographic and hermeneutical analysis, Writing Journeys across Cultural Borders, Shabliy, Elena V.; Engerman, Kimarie (ur.), Landham (MD) - New York (NY), Lexington Books, 2021, 59-88.

                        Presenza degli Ebrei nel commercio marittimo di granaglie durante il Settecento nel mare Adriatico dai Regesti marittimi croati, vol. I-III (s Naidom-Michal Brandl i Piergabrieleom Mancuso), Problemi sjevernog Jadrana, vol. 19, 2021, 11-44.

2022                     Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća: novoobjavljeni izvori o svakodnevici na Jadranu – vrste brodova kao jedna od mogućih analiza, NAŠE MORE "MARE NOSTRUM" (1069.2019.), Radić, Danka (ur.),  Hrvatski pomorski muzej Split, Split 2022, 39-134.

Brodovlje Boke Kotorske iz Hrvatskih pomorskih regesta 18. stoljeća (RMC I), Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, LXIX-LXX (2022), 18-77.

2024                     Translatio Svete loretske kuće: hrvatsko-mediteranska paradigma, VIRTUTE REBUSQUE GESTIS: Zbornik povodom dvadesete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Varezić, Nikša; Andrić, Tonija (ur.), Filozofski fakultet u Splitu, Split 2024, 117-140.

Izazovi političko-ekonomske emigracije obitelji Čolak i Podhraški, Zbornik radova II. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Suvremeni usud gastarbajterskoga naslijeđa Hrvatske", prihvaćeno, u tisku.

                              From Croatian maritime pilgrimages to Our Lady in the Modern Age to the search for the Mediterranean sacred declined in the feminine: shrines and devotions, Crkva u svijetu, (temat radova s konferencije A Theological-Historical Comparative Analysis of Maritime-Related Spirituality in Malta and Croatia), prihvaćeno.

Ostale publikacije

2019                     A new study project: from the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae – new sources for Adriatic and Mediterranean studies in the 18th century (s Naidom Michal Brandl), Zbornik Drage Roksandića, Agičić, Damir; Petrić, Hrvoje; Šimetin Šegvić, Filip (ur.), Faculty of Humanities and Social Sciences of Zagreb, Zagreb 2019, 487-496.

2020                     Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae/Croatian Diplomatic Maritime Codex and the Croatian Maritime Regesta, vol. 4: Emerging project (s Naidom-Mihal Brandl), Pomorski zbornik – Journal of Maritime and Transportation Sciences, 58 (2020), 1, 185-193.

22. konferencija "European Business History Association" (Ancona 6.-8. rujna 2018.) te židovska prisutnost u pomorskoj trgovini žitaricama u 18. stoljeću na sjevernom Jadranu iz "Hrvatskih pomorskih regesta", I.-III. sv. (s Naidom-Mihal Brandl i Piergabrieleom Mancusom), Problemi sjevernog Jadrana, Rijeka 18(2020), 196-203.

2021                     The project for a new research area: The maritime trade between the two Adriatic coasts towards the Mediterranean: Jews, traders and travelers in contacts between the two shores in the Eighteenth century (s Naidom-Mihal Brandl, Piergabrieleom Mancusom), Storia Veneta, 2021.

Izabrani projekti

2010.-2013.         Projekt Hrvatskih pomorskih regesta 18. st. u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom u pronalasku i digitalizaciji 4.000 izvornih mikrofilmiranih dokumenata.

2015.                    Financiranje Hrvatskih pomorskih regesta 18. stoljeća,  3. sv. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

2018                     Član organizacijskog odbora “Jewish Studies Winter School” pri Inter University Center u Dubrovniku, 12-15 veljače zajedno s Naidom Michal Brandl e Andreom Feldman – “Jews on the move in the Adriatic Area”.

2020                     Član organizacijskog odbora “Jewish Studies Winter School” pri Inter University Center u Dubrovniku s Naidom Michal Brandl, Andreom Feldman, Piergabrieleom Mancusom, Markom Trogrlićem.

2021.-2022.         Priprema izložbe Tipologie navali dell’Adriatico nei secoli dell’età moderna, (koautorstvo Maria Lucia De Nicolò, Luigi Divari), 15.05-28.8.2022, Museo della Marineria, Parco di Villa Molaroni, Pesaro.

2021.-2026.         Voditeljica međunarodnog istraživačkog projekta CROMARESHIP Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650-1850) iz Hrvatskih pomorskih regesta / Adriatic and Ionian Ships in the Modern Age (1650-1850) from Croatian Maritime Regesta /  Navigli dell’Adriatico e dello Ionio in Età Moderna (1650-1850) dai Regesti marittimi croati / Τα πλοία της Αδριατικής και του Ιονίου στους Νεότερους Χρόνους (1650-1850) από τα Regesti marittimi Croati joint venture šesnaest institucija i dvadeset suradnika iz Hrvatske, Italije, Crne Gore i Grčke.

2023.-2024.         Priprema i otvorenje izložbe Adriatic and Ionian Ships in the Modern Age (1650-1850), (27.04.2024. – 31.12.2024.) u Pomorskom Muzeju u Pesaru, te četverojezičnog kataloga izložbe koja će putovati na 15 lokacija u Hrvatskoj, Italiji, Crnoj Gori i Grčkoj u periodu 5.2025.-11.2026.

2023.-2025.         Vanjski suradnik projekta IsTraJ19 - Istočnojadranska trgovina na jedrenjacima u 19. stoljeću - vrhunac i pad nositelja Matea Bratanića, Sveučilište u Zadru.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic