Znanstveni skupovi

 

2021. Biografija, hagiografija, karizma: funkcionalizacija teksta i kulturni spomen u hrvatskim i europskim redovničkim zajednicama

Dvodnevni znanstveni skup „Biografija, hagiografija, karizma: funkcionalizacija teksta i kulturni spomen u hrvatskim i europskim redovničkim zajednicama" bio je posvećen jednoj od središnjih tema redovničke i uopće kršćanske kulture, temi odnosa redovničkih zajednica prema svetom i karizmatičnom. U tom smislu na skupu se raspravljalo o tome kako pripadnici redovničkih zajednica pristupaju pisanju biografskih i/ili hagiografskih tekstova te kako se stvaraju hagiografske predaje; koja je uloga biografsko-hagiografskih tekstova u stvaranju identiteta zajednice, odnosno koja je funkcija teksta u oblikovanju idealâ; kako se u redovničkim zajednicama doživljava i definira karizma te koji su se pojedinci istaknuli u održavanju ili obnovi idealâ; kako društveno-kulturni konteksti utječu na doživljaj i spomen na istaknute (a manje poznate) pojedince te može se li o njima govoriti kao o karizmatskim osobnostima. Razmatranjem tih pitanja željela se potaknuti šira znanstvena rasprava o kulturnom spomenu europskoga i hrvatskoga društva u dugom trajanju, odnosno bolje razumjeti kako se kroz medij pisane riječi unutar redovničkoga stvaralaštva postupno oblikuju neka od temeljnih načela kršćanske kulture. Kako bi ostvarili što bolje rezultate, organizatori su u rad skupa uvrstili stručnjake raznih disciplina: povjesničare, teologe, sociologe, filologe, teoretičare književnosti, kroatologe i kroatiste. Na taj je način uspostavljen dijalog između različitih struka, koje mogu na različite načine objasniti duhovnu motivaciju pojedinaca u različitim povijesnim razdobljima te kompleksnije i time kvalitetnije sagledati duhovnost hrvatskih i europskih prostora u starijim razdobljima, ali i danas.

 

2016. Tihi pregaoci: Jerolim Lipovčić

2015. Tihi pregaoci: Sebastijan Slade

2014. Tihi pregaoci: Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650.-1750.)

2013. Tihi pregaoci: Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj

2012. Tihi pregaoci: Opus fra Petra Bakule

2011. Tihi pregaoci: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća

2010. Tihi pregaoci: Fra Ivan Ančić Dumnjanin, 1624.-1685.

2009. Tihi pregaoci: Fra Rafael Levaković

2008. Tihi pregaoci: Lovro Šitović i njegovo doba

2007. Tihi pregaoci: fra Stjepan Zlatović

2006. Petar Krstitelj Baćić i njegovo vrijeme

2005. Fra Luka Vladmirović

2004. Fra Jeronim Filipović

2003. Fra Josip Banovac

2002. Petar Knežević i njegovo vrijeme

2001. Toma Babić i njegovo vrijeme

2000. Pavao Posilović i šibensko-skradinski kraj u njegovo doba


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic