Povijest modernih gradova
Šifra: 223534
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimir Šumanović
Izvođači: Nikolina Šimetin Šegvić, mag. hist. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti pregled i uvid u kompleksnost modernih gradova i urbanoga društva na odabranim primjerima hrvatskih gradova koji će se stalno kontekstualizirati s europskim fenomenima urbanoga razvoja. Širenje i razvoj gradova bili su jedan od najvidljivijih čimbenika modernosti u XIX. i XX. stoljeću. U ovom predmetu će se studenti upoznati s društvenim promjenama i urbanim procesima u XIX. i XX. stoljeću: odnos grada i okoliša, izgradnja gradova, porast stanovništva, stambene problematike, definiranje i doživljaj urbanoga prostora, gradovi kao mjesta moći te općenito političke, kulturne, socijalne i ekonomske karakteristike razvoja modernih gradova na primjerima hrvatskih gradova, ali u stalnom kontekstu europskih i svjetskih gradova. Na ovaj način će se studenti upoznati i s različitim metodološkim pristupima povijesti grada općenito te suvremenim metodama istraživanja grada.

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
1. objasniti i analizirati fenomene, procese i strukture koji čine moderne gradove na odabranim primjerima
2. primijeniti suvremene metode povijesne znanosti u istraživanju povijesti gradova
3. analizirati razne pisane i vizualne izvore vezane uz povijest gradova u XIX. i XX. stoljeću
4. kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu
5. usvojiti znanja o urbanim i društvenim promjenama u XIX. i XX. stoljeću te ih komparirati i analizirati
6. samostalno oblikovati stručni tekst
7. primijeniti znanja i vještine stečene u ovom kolegiju i na drugim sličnim istraživačkim problemima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvodno predavanje: teme, historiografija, metodologija, zadatci i obveze studenata. Podjela seminarskih tema.
2. Što je moderni grad?
3. Vrijeme: povijesno nasljeđe modernih gradova
4. Građanin: stanovništvo gradova, migracije i mobilnost
5. Prostor i okoliš: urbanizam i arhitektura
6. Moć: gradovi i politika
7. Tvornica: gospodarski razvoj gradova, infrastruktura
8. Ulica i trg: javni prostor
9. Stan: privatni prostor
10. Crkva: bogoštovni prostor
11. Kazalište, kavana, kino: prostor dokolice
12. Bijeg iz grada: "otkriće" prirode, putovanja, turizam
13. Razaranje grada: rat, obnova, mjesta sjećanja
14. Imaginarno: vizije grada
15. Završna rasprava
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic