Hrvatska dijalektologija
Šifra: 37872
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: dr. sc. Lidija Bogović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teme kolegija:
Odnos dijalektologije prema drugim lingvističkim disciplinama
Suvremeno dijalekatno stanje u odnosu prema dijalekatnim granicama u prijašnjim stoljećima
Dijalektologija kao genetskolingvistička disciplina i dijalektologija u okviru strukturalističkoga poimanja lingvistike
Osnove dijalektološke terminologije: odnos mjesni govor - skupina govora - poddijalekt - dijalekt - narječje
Osnovne jezične značajke čakavskoga narječja
Dijalekti čakavskoga narječja
Osnovne jezične značajke kajkavskoga narječja
Dijalekti kajkavskoga narječja
Osnovne jezične značajke arhaične štokavštine
Arhaična štokavština u odnosu prema čakavštini i kajkavštini
Osnovne jezične značajke novoštokavštine
Odnos arhaične štokavštine i novoštokavštine
Govori janjevačkih i karaševskih Hrvata
Uloga dijalekta u dijalekatnoj književnosti

Cilj kolegija:
Upoznavanje s hrvatskom dijalektologijom u cjelini
Spoznaja važnosti hrvatskih narječja i dijalekata u razvoju hrvatske pismenosti i književnosti kroz stoljeća

Rad na seminarima prati nastavu na predavanjima
Dio nastave odvijat će se na terenu
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , A = teška

  Vranić, S., Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005., 376. str. + poseban Dodatak s tabelama i kartama
  Ivšić, S., Jezik Hrvata kajkavaca, prir. J. Lisac, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1996., 111 str. + karta
  Ivšić. S., Današnji posavski govor, prir. Božidar Finka, u: Izabrana djela iz slavenske akcentuacije, München, 1971., str. 217.-482 + karte


  B = lagana

  Lukežić, I., Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1990., 126 str. + tabele i karte
  Lisac, J., Tragom zavičaja, Književni krug, Split, 2006., 180. str.
  Vulić, S., Dubrovački govor od početka 20. do početka 21. stoljeća, u: Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005., ur. Vanda Babić i Zdenka Matek Šmit, Zadar, 2007., str. 97.-112., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fonologija hrvatskoga jezika
Položen : Morfologija hrvatskoga jezika
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković:


  Utorkom od 15.40 do 16.40.

  Lokacija:
 • dr. sc. Lidija Bogović:

  Ponedjeljkom od 9.30 do 10.30 sati ili prema dogovoru, uz prethodnu najavu e-pismom.

  Lokacija: 113
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic