Dekanski kolegij

Dekanski kolegij čine dekan, prodekani i voditelj Dekanata.

Najviše dva člana Dekanskoga kolegija mogu biti iz iste ustrojbene jedinice.

Dekanski kolegij raspravlja i pomaže dekanu u pitanjima tekućega poslovanja, pomaže dekanu da bira i razrješava radne skupine, predlaže Statut, opće akte, planove Fakulteta, razvojnu politiku i ustroj Fakulteta, raspravlja i predlaže razvojne programe, kapitalna ulaganja, odluke o studijskim kapacitetima, upisnim kvotama, troškovima studiranja, o pitanjima studentskoga standarda, prati odnose s državnim tijelima, iseljeništvom, gospodarskim, znanstvenim i kulturnim ustanovama, u vrijeme izvanrednoga stanja ili neposredne ugroženosti priprema i provodi krizne mjere, sudjeluje u pripremanju sjednica Fakultetskoga vijeća i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Dekanski kolegij sastaje se u pravilu jednom tjedno tijekom nastavne godine.

Članovi:

  1. prof. dr. sc. Mario Grčević, obnašatelj dužnosti dekana, imenovan 25. svibnja 2023., e-adresa
  2. doc. dr. sc. Katarina Dadić, obnašateljica dužnosti prodekana za nastavu i studente, imenovana 12. lipnja 2023., e-adresa
  3. prof. dr. sc. Neven Hrvatić, obnašatelj dužnosti prodekana za znanost, imenovan 12. lipnja 2023., e-adresa
  4. doc. dr. sc. Ivan Perkov, obnašatelj dužnosti prodekana za poslovanje, imenovan 12. lipnja 2023., e-adresa
  5. izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, obnašateljica dužnosti prodekana za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu, imenovana 12. lipnja 2023., e-adresa
  6. doc. dr. sc. Wollfy Krašić, obnašatelj dužnosti prodekana za međunarodnu suradnju, imenovan 12. lipnja 2023., e-adresa

Zadnja promjena: 14. lipnja 2023.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS