Objavljeno: 7. 10. 2020. u 16:20
Marija Barić Đurđević

Temeljem članka 10. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskoga pravobranitelja za akademsku godinu 2020./2021. Natječaj traje od 7. listopada 2020. do 17. listopada 2020.

Dužnosti studentskog pravobranitelja definirane su člankom 17. stavkom 3. Zakona o studentskom

zboru i drugim studentskim organizacijama i glase:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim

tijelima visokog učilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Zamjenik studentskog pravobranitelja pomaže Studentskom pravobranitelju u obavljanju dužnosti.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja, dužnosti Studentskog

pravobranitelj preuzima Zamjenik studentskog pravobranitelja u razdoblju trajanja spriječenosti

ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja.

Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo, životopis i potvrdu o ispunjavanju zakonskih kriterija

za obnašanje funkcije (potvrda o položenih minimalno 60 ECTS-a u zadnje dvije godine ili potvrda

o upisu studija).

Kandidature je potrebno poslati na szbor.hs@gmail.com. Važno je naglasiti kandidirate li se za

zamjenika pravobranitelja ili pravobranitelja. Ukoliko imate dodatnih upita, možete ih poslati na

prethodno navedenu e-mail adresu.

Nakon završetka roka za prijavu, kandidati (koji zadovoljavaju uvjete) bit će pozvani na razgovor

sa Povjerenstvom za izbor studentskog pravobranitelja. 

 

Članovi Povjerenstva:

1. Korina Grbeša

2. Petar Šarić

3. Marija Barić Đurđević

 

U Zagrebu, 7. listopada 2020.              

                                                                                                   Petar Šarić, predsjednik v.r.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic