Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj
Šifra: 188039
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sa suvremenim psihologijskim istraživanjima koja se provode u Hrvatskoj, od kojih su neka dio većih znanstvenih projekata provođenih u suradnji sa znanstvenicima iz Hrvatske i svijeta.
Studentima će na taj način biti pružen pregled suvremenih istraživačkih tema, najsuvremenijih metodoloških pristupa istraživačkim problemima te načina primjene rezultata u svakodnevnom radu psihologa u različitim područjima struke u Hrvatskoj.
Prikazat će se nalazi istraživanja u pojedinim najzastupljenijim granama psihologije (npr. razvojnoj psihologiji, organizacijskoj psihologiji, kliničkoj psihologiji) te omogućiti na dokazima utemeljene kompetencije kritičkoga analiziranja glavnih nalaza i njihove primjene u psihologijskoj struci.
Osim prikaza konkretnoga istraživanja koje su osobno proveli ili u kojem su surađivali, nastavnici će proširiti prikaz istraživanja u nekom od sljedećih smjerova: davanje osobne perspektive, dodatan kratki pregled novih smjerova istraživanja u tom području; dodatan kratki pregled vlastitih planova istraživanja u tom području; i/ili prikaz teškoća u istraživanju određene tematike.
Ovako znanstveno i strukovno utemeljen predmet usmjeren je poboljšanju konkurentnosti budućih psihologa na tržištu rada te povećanju i usmjeravanju interesa studenata prema dobrobiti hrvatskih građana i društva, kao i razvoju identiteta struke psihologa u odnosu na osobitosti hrvatskoga suvremenoga društvenoga okruženja te u odnosu na globalna zbivanja i nalaze znanstvenih istraživanja u svijetu.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Kritički prosuđivati teorijska znanja iz temeljnih područja psihologije i njihov odnos s različitim granama primijenjene psihologije.
Vrjednovati različite teorije, paradigme i metodološke pristupe u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama.
Vrjednovati utjecaj društvenoga konteksta i društvenih promjena na ljudski razvoj i ponašanje pojedinaca, grupa i sustava.
Analizirati te, u kontekstu europskih i/ili svjetskih istraživanja predmetnoga fenomena, interpretirati i vrjednovati nalaze istovjetnih psihologijskih istraživanja provedenih u Hrvatskoj.
Odabrati prikladne istraživačke metode i strategije za intervencije u skladu s obilježjima pripadnika različitih društvenih skupina i kultura te specifičnostima njihova okolinskoga i društvenoga konteksta.
Samovrjednovati odgovornost, autonomiju i inicijativu u radu.
Vrjednovati važnost cjeloživotnoga profesionalnoga usavršavanja.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
Prepoznati najprimjereniju metodu za pružanje odgovora na konkretno istraživačko pitanje.
Prikazati značajke hrvatskoga društvenoga konteksta u različitim područjima psihologije kao znanosti i kao struke.
Kritički analizirati primjerenost pojedinih metoda u istraživanjima fenomena u različitim područjima psihologije.
Kritički analizirati uvažavanje hrvatskoga društvenoga konteksta u različitim znanstvenim istraživanjima i intervencijama.
Integrirati spoznaje temeljene na istraživanjima iz različitih područja psihologije.
Samovrjednovati vlastite istraživačke ideje i istraživačke planove.

Opis sadržaja predmeta
1. Predavanje o istraživačkim izazovima u psihologiji u hrvatskome društvenom kontekstu
2. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja razvojne psihologije
3. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja socijalne psihologije
4. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja psihologije ličnosti
5. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja organizacijske psihologije
6. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja psihologije sporta
7. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja psihologije obrazovanja
8. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja kognitivne psihologije
9. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja neuroznanosti
10. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja kliničke psihologije
11. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja zdravstvene psihologije
12. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja palijativne skrbi
13. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja rada s braniteljskom populacijom
14. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja rada s osobama s poteškoćama
15. Prikaz recentnoga hrvatskoga istraživanja iz područja psihologije savjetovanja/psihoterapije
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic