Razvoj u društvenom kontekstu
Šifra: 53863
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Jelena Flego, mag. psych. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija omogućuje studentima interpretiranje ljudskog ponašanja koristeći multidimenzionalni pristup. Studenti će ocijeniti i vrednovati suvremena istraživanja u okviru bioekološkog pristupa o utjecaju fizičke okoline, kulture, društvenih institucija, zajednica, obitelji i vršnjaka na razvoj djece i mladih uvažavajući individualna obilježja pojedinaca i njihovu neposrednu i posrednu interakciju s različitim razinama ekoloških sustava. Kroz kritičku analizu različitih teorija i istraživanja studenti će moći ocijeniti složenost i raznolikost životnih iskustva osoba i društvenih skupina u odnosu na društveni kontekst i okolinu u kojoj žive. Studenti će razlikovati povoljne od nepovoljnih utjecaja mikrosustava, mezosustava, egzosustava i makrosustava na roditeljstvo i razvoj djece i mladih. Studenti će analizirati aktivnosti djece i mladih u različitim mikrosustavima, njihove prijelaze iz jednog ekološkog konteksta u drugi i kvalitetu veza među njihovim mikrosustavima. Kroz samostalan i timski rad i rasprave tijekom seminara o društveno relevantnim temama studenti će preispitivati vlastita stajališta i steći bolji uvid u vlastite vrednote i stavove. Po završetku kolegija studenti će povećati svoje sposobnosti za sudjelovanje u interdisciplinarnom i timskom radu u cilju planiranja programa i intervencija kojima se potiče pozitivan razvoj djece i mladih.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.; Jastrebarsko:Slap (2007), , , .
  2. , Klarin, M.; Razvoj djece u socijalnom kontekstu.; Jastrebarsko:Naklada Slap (2006), , , .
Preporučena literatura:
  1. , Bronfenbrenner, U.; Making human beings human: Bioecological perspectives on human development; Sage Publications (2005), , , .
  2. , Larson, R., Brown; B.B., Mortimer, J. (eds); Adolescents preparation for the future: Perils and promise; Malden, MA: Blackwell Publishing., , , .
  3. , Lerner, R. Jacobs, F., Wertlieb, D. (eds); Applied developmental science; Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (2005), , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic