Opća povijest srednjega vijeka
Šifra: 38043
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Jadranka Neralić
doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić
Izvođači: dr. sc. Marko Marina - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija je dati studentima temljno znanje o povijesti srednjeg vijeka, te ih upoznati s glavnim političkim, institucionalnim, društvenim, gospodarskim, kulturnim i religioznim gibanjima srednjega vijeka. Pored svladavanja temeljne faktografije, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i razvijanje senzibiliteta za dugotrajne povijesne procese. Student će moći uočiti specifičnosti srednjovjekovlja, ali će također uočavati i kontinuitete i diskontinuitete od srednjovjekovnog doba do ranomodernog, pa i modernog doba. Cilj je kolegija također obraditi teme iz srednjovjekovne povijesti koje su nedostatno obrađene u literaturi ili je njihovo tumačenje zastarjelo.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Goldstein, Ivo Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, 2006.;, , , .
 2. , Le Goff, Jacques, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.;, , , .
 3. , Lopez, Roberto, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb, 1978.;, , , .
 4. , Ostrogorski, Georgije, Povijest Bizanta, Golden marketing, Zagreb, 2002.;, , , .
 5. , , , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić:

  prema dogovoru uz najavu e-poštom

  Lokacija: objekt 77, ured 725
 • dr. sc. Marko Marina:

  Konzultacije utorkom od 12 i 15 do 13 i 15h. 

  Lokacija: 103
Objavljeno: 4. 5. 2020. u 07:36
Marko Jerković

 

Nova predavanja iz kolegija Opća povijest srednjega vijeka:

 • predavanje 8. Uspon Crkve dostupno je na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=PEMxMB5uJsk

i možete ga poslušati uz istoimenu ppt prezenzaciju koja se nalazi u repozitoriju

 

 • predavanje 10. Kulturni i intelektualni život: nema audio predavanja, dovoljno je pregledati ppt prezenzaciju koja se nalazi u repozitoriju

 

 • predavanje 11. Monarhije dostupno je na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=zGZJRaH-cI0

i možete ga poslušati uz istoimenu ppt prezenzaciju koja se nalazi u repozitoriju

 

 • predavanje 12. Kasni srednji vijek.društvo dostupno je na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=wcQhFXPVHW0

i možete ga poslušati uz istoimenu ppt prezenzaciju koja se nalazi u repozitoriju

 

 • predavanje 13. Kasni srednji vijek.politički odnosi dostupno je na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=wmmwOJo2pXU&t=5s

i možete ga poslušati uz istoimenu ppt prezenzaciju koja se nalazi u repozitoriju

 

 

Napomene:

Predavanja možete poslušati do 1. lipnja 2020.

Savjetujem da predavanja poslušate ovdje navedenim redoslijedom. 

Ovo su sva predavanja koja smo trebali proći na ovome kolegiju. Više neće biti novih materijala ni audio predavanja.

Sve ppt prezentacije i audio predavanja služe kao nadopuna i pojašnjenje literaturi te su sastavni dio ispita. Morate proći svu obveznu literaturu navedenu u silabusu.

O polaganju ispita obavijestit ću uskoro.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic