Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
Šifra: 200154
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanja Kopilaš
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim kognitivnim, neuroznanstvenim i psihologijskim tumačenjima dinamičkoga odnosa neuralne osnove, spoznajnih procesa, odgoja i obrazovanja. Predmet je namijenjen studentima srednjoškolske razine znanja iz humane biologije i psihologije te je osmišljen s predavačke platforme istraživača i nastavnika zainteresiranih za interdisciplinaran, kognitivno-neuroznanstveni pristup odgoju i obrazovanju. Student će steći osnovni uvid u spoznajne procese koji u značajnoj mjeri određuju školski uspjeh i odgojno-obrazovne procese s jasnim naglaskom na njihovu neuralnu osnovu i funkciju u odgoju i obrazovanju. Pri tome će imati priliku vidjeti slikovite prikaze tri temeljne sastavnice predmeta - neuralne osnove, kognitivnoga procesa, obrazovnoga ishoda - te raspravljati o dvosmjernosti njihove povezanosti. Susrest će se s različitim mjerama navedene tri temeljne sastavnice te upoznati izazove s kojima se suočavaju stručnjaci odgojno-obrazovnih znanosti u pokušaju primjene dostignuća iz više znanstvenih disciplina. Osim snažnoga naglaska na interdisciplinarnom dijalogu, predmet se bavi i premošćivanjem jaza između istraživanja i prakse.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti važnost kognitivne neuroznanosti za odgojno-obrazovne programe i praksu
 2. definirati spoznajne procese značajne za odgoj i obrazovanje te opisati njihovu neuralnu osnovu
 3. prepoznati različite mjere obrazovno relevantnih spoznajnih procesa i nabrojati područja njihove primjene u odgoju i obrazovanju
 4. analizirati i pravilno interpretirati međudjelovanje mozga, kognitivnoga sustava (uma), odgoja i obrazovanja
 5. razlikovati više i niže kognitivne procese, te diskutirati njihov međusobni odnos, kao i odnos sa školskim postignućem
 6. povezati razvoj neuralne osnove i kognitivnih procesa tijekom odrastanja s kapacitetima za učenje te ilustrirati važnost usklađenosti tih kapaciteta sa zahtjevima obrazovnih programa
Literatura:
 1. Mind, Brain and Education: Neuroscience Implications for the Classroom (Leading Edge), , Sousa, D. A., Solution Tree Press, 2010.
 2. Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching, , Tokuhama-Espinosa, T., New York, USA: W. W. Norton & Company, 2010.
 3. The learning brain: Lessons for education, , Blakemore, S. J., & Frith, U., Blackwell publishing, 2005.
1. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Vanja Kopilaš:

  utorkom od 10:00-11:00 sati,  uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail

  Lokacija: 206
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic