Grci na Jadranu
Šifra: 213988
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznati pojedine vidove grčke kulture vrlo rano prisutne na istočnoj jadranskoj obali.
Kroz predavanja s prezentacijama temeljem povijesnih izvora i proučavanja odabranih spomenika poduprijeti znanje koje se stječe u obaveznim predmetima iz povijesti staroga vijeka.
Nastava će se dijelom realizirati s predavanjima na terenu, stručnim obilascima spomenika i muzejski zbirki.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi
Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja.
Objasniti temeljne historiografske činjenice o svjetskoj povijesti.
Interpretirati i vrjednovati historiografski tekst

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta
1. Navesti povijesne i kulturne tijekove grčke kolonizacije na istočnoj obali Jadrana
2. Definirati osnovne pojmove grčke kulture na području istočnog Jadrana
3. Prepoznati utjecaj Grka u rimskoj Dalmaciji
4. Analizirati i kritički prosuditi grčku kolonizaciju na Jadranu uz primjenu relevantnih znanja i vještina
5. Klasificirati spomeničku građu - urbanizam, epigrafija, numizmatika
6. Objasniti problemske teme grčke baštine
7. Opisati stečeno znanje u svrhu razumijevanja općeg razvoja grčke umjetnosti
8. Objasniti najvažnije stručne izraze povezane s grčkim gradovima na Jadranu
2.5. Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje
2. Literarni izvori
3. Epigrafski izvori grčkih gradova
4. Numizmatika grčkih gradova na Jadranu
5. Grčka mitologija na istočnoj obali Jadrana
6. Iliri i grčka kolonizacija na istočnom Jadranu
7. Osnivanje grčkih gradova na području srednjega Jadrana
8. Urbanizam grčkih gradova
9. Issa
10. Faros
11. Tragurion
12. Epetion
13. Lumbarda, Resnik
14. Kultovi grčkih gradova na Jadranu
15. Terenska nastava
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Antički Grci na tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Klovićevi dvori, 14. listopada - 12. prosinca 2010, ured. Jasminka Poklečki Stošić, Zagreb, 2010.(izabrana poglavlja)
  J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, prev. M. Bonačić-Mandinić, Split, 1998. (izabrana poglavlja)
  J. Jeličić-Radonić ; M. Katić, Faros -osnivanje antičkog grada, Split, 2015. (izabrana poglavlja)
  J. Jeličić-Radonić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, Faros -grčki, grčko-ilirski i rimski novac, Split, 2017. (izabrana poglavlja)
  Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu, Split, 2002. (izabrana poglavlja)
  R. Katičić, Illyricum mythologicum, Zagreb, 1995. (izabrana poglavlja)
  M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. (izabrana poglavlja)
  M. Zaninović, Antički Grci na hrvatskoj obali, Arheološki radovi i rasprave, 14 (2004), str. 1-57., , , .
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić:

   

   Četvrtkom od 12.30-13.30

  Lokacija: 15
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic