Globalna strategija
Šifra: 226637
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači: nasl. pred. dr. sc. Marinko Lozančić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
objasniti povijesnu genezu razvoja globalne strategije spoznati strategijski aspekt interakcijski povezanih globalnih procesa i odnosa
razlikovati značenje pojedinih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te njihovu interakcijsku povezanost u istraživanju predmetnog interesa
objasniti prostornu dinamiku, razvoj ljudske djelatnosti, te društveno ekonomskih odnosa,
raščlaniti i povezati procese prostornog razvoja i pomicanja međunarodnih središta moći, te nastajanja država i nacija
objasnit nacionalne instrumente moći
spoznati sustav međunarodne sigurnosti kao jedan od temeljnih fenomena modernog društva
istražiti globalne odnose kroz aspekt međunarodne sigurnosti, čimbenike sigurnosne arhitekture, te mehanizme prevencije rješavanja prostornog nesklada kao uzroka sigurnosnih prijetnji i ugroza,
objasniti studentima utjecaj globalnih procesa na sigurnost hrvatskog i svjetskog geografskog prostora
osposobiti studente za samostalan znanstveno--istraživački rad
osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih globalnih procesa i odnosa, odnosno globalnih strategija, te njihov utjecaj na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanja, sposobnosti i vještine:
- razumjeti i objasniti geografski prostor kao izvor globalni i nacionalne snage/moći,
- definirati i objasniti višedimenzionalni pojam globalne strategije
- razumjeti međunarodnu sigurnosnu arhitekturu,
- razumjeti logiku povezanosti globalne i nacionalne strategije,
- razumjeti globalnu i nacionalnu strategiju u povijesnom i aktualnom kontekstu,
- razumjeti i objasniti prostorno - funkcionalni nesklad životne sredine kao izvor suvremenih sigurnosnih prijetnji i ugroza,
- razumjeti ključne vojne, nevojne i transnacionalne izazove međunarodne sigurnosti,
- analizirati suvremeno okružje s aspekta ugroza i mogućih kriza,
- objasniti instrumente međunarodne i nacionalne sigurnosti,

Misaone sposobnosti i vještine
- Objasniti i raspraviiti globalne procese, veze i odnose,
- Uočiti i razrješiti prostorni i društveni nesklad,

Praktične sposobnosti i vještine
- grafički prikazati geografske sadržaje, procese, veze i odnose,
- primjeniti relevantne računske i grafičke metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja,
- primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju geografskih zakonitosti,

Operativne sposobnosti i vještine
- napisati i oblikovati stručno i znanstveno djelo

Opis sadržaja predmeta:
1. Strategija - teorijski koncept
2. Razvoj civilizacija
3. Međunarodna trgovina kroz povijest - industrijski i postindustrijski svijet
4. Suvremeni globalni procesi i odnosi - trgovinski tokovi i financije
5. Prirodni resursi u kontekstu globalizacije
6. Prometni sustav - uvjet i čimbenik razvoja umreženog svijeta
7. Energija i energetski koridori - izvori globalne moći
8. Demogeografska dinamika - razvojni i sigurnosni aspekt
9. Globalni urbanizacijski proces i životna sredina
10. Moderna kultura i čovjek u kontekstu znanstveno - tehničke civilizacije
11. Globalni umreženi održivi razvoj i sustav vrednota - sigurnosne prijetnje i ugroze
12. Kibernetičko ratovanje
13. Međunarodna sigurnost u globaliziranom svijetu
14. Republika Hrvatska u kontekstu globalizacije
15. Republika Hrvatska - sustav nacionalne i Domovinske sigurnosti
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS