Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2
Šifra: 249459
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Lektorske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studenta da prepoznaje i odabere jezična sredstva potrebna za postizanje komunikacijske kompetencije na razini B1 prema Zajedničkom
europskom referentnom okviru za jezike u hrvatskom kao inom jeziku.
Student će moći u usmenom i pisanom izražavanju opisati teme iz svakodnevnoga života (obitelj, škola, putovanja, aktualni događaji), osvrnuti se na
teme i tekstove iz kulture te tuđa mišljenja, sudjelovati u razgovoru o poznatim temama te u neformalnom razgovoru s prijateljima i poznanicima,
razmjenjivati i provjeravati informacije od osobnoga značaja.
Ishodi učenja:
 1. Opisati i koristiti sličnosti i razlike između padeža i glagolskih oblika u hrvatskom jeziku
 2. Prepoznati i objasniti osnovne podatke o Hrvatskoj (svakodnevna kultura, hrvatske regije, hrvatski iseljenici i njihove zajednice u svijetu).
 3. Razlikovati osobitosti pridjevsko-zamjeničke sklonidbe u hrvatskom jeziku.
 4. Opisati osobitosti stupnjevanja pridjeva u hrvatskom jeziku.
 5. Opisati i koristiti glagolska vremena (prezent, perfekt, futur I., futur II.), načine (imperativ, kondicional I.) te glagole prema vidu.
 6. Razlikovati vrste riječi te morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti u hrvatskom jeziku
 7. Usporediti tekstove prikladne tematike i vokabulara
 8. Napisati prikladnim rječnikom tekstove, pisma, dopise o poznatim temama te izvještaje zadane forme.
 9. Izreći svoje mišljenje i planove te opisati svakodnevne događaje.
 10. Razlikovati i usporediti sličnosti i razlike između kulture hrvatskoga kao inoga jezika i kulture materinskoga jezika
Literatura:
 1. Razgovarajte s nama! A2-B1. Udžbenik hrvatskoga jezika za više početnike. FF press, Zagreb., , Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Udier, Sanda Lucija, FF press, 2008.
 2. Razgovarajte s nama! A2-B1. Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskoga jezika za više početnike., , Čilaš-Mikulić, Marica, Gulešić Machata, Milvia, Udier, Sanda Lucija, FF press, 2008.
1. semestar Ne predaje se
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija

2. semestar Ne predaje se
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic