O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 23. 3. 2023. u 21:41
Lidija Bogović

Kao jedna od brojnih aktivnosti na projektu Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori, koji na Fakultetu hrvatskih studija vodi prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, idućega će se tjedna u Šeljinu (Sellye) u Mađarskoj održati Prva zimska škola hrvatskoga jezika i kulture za nastavnike hrvatskoga jezika izvan Hrvatske. Zimska škola organizira se u suradnji s Osnovnom školom Geze Kissa iz Šeljina i Hrvatskom narodnosnom samoupravom u tom mjestu. Među nastavnicima iz dijaspore zanimanje za Školu je veliko. Prijavilo se 38 polaznika.

O pokretanju Prve zimske škole, o organizaciji, programu i polaznicima već su emitirani prilozi na Hrvatskom radiju u Mađarskoj (10. ožujka), u emisiji Glasa Hrvatske „Našim građanima u svijetu“ (16. ožujka), u emisiji Glasa Hrvatske „Na valovima staroga kraja“ (20. ožujka) te u emisiji „Tragom riječi“ na Radiju Mariji (24. ožujka).

Škola se organizira uz novčanu potporu suorganizatora iz Mađarske i Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH.

Istodobno idućega tjedna (u jutarnjim satima) u Osnovnoj školi Geze Kissa u Šeljinu počinje nastavnička praksa studentica Diplomskoga studija kroatologije iz predmeta Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic