O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 15. 2. 2023. u 10:49
Lidija Bogović

U izdanju Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove objavljena je knjiga Pavao Kolarić - Velikan na glasu svetosti (ISBN798-953-231-196-9, 194 str.) povodom 160. obljetnice njegove smrti. Knjigu su priredili p. Božidar Nagy D. I. i Petar Ušković Croata, asistent na Odsjeku za kroatologiju. U knjizi se, u trima cjelinama, po prvi puta predstavlja lik mladića Pavla Kolarića koji je preminuo 1862. godine na glasu svetosti u Rimu, a bilješka o njemu nalazi se i u spomenici "Znameniti i zaslužni Hrvati 925. - 1925." Prva cjelina jest prijevod djela Vita et morte edificante di Paolo Kolarić koje je odmah nakon njegove smrti napisao njegov prefekt p. Pietro Ragazzini D. I. U drugom dijelu knjige predstavlja se kritičko izdanje i prijevod rukopisne ostavštine Pavlova duhovnika p. Franza Hubera D. I. u latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu, dok treću cjelinu čini povijesna studija na temelju ostaloga arhivnoga gradiva popraćena prilozima. Knjiga je opremljena ilustracijama, kazalom imena i sažetkom na talijanskom jeziku.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic