O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 5. 4. 2022. u 07:52
Administrator

U ponedjeljak 4. travnja 2022. na prigodnoj svečanosti u Pečuhu u Mađarskoj potpisan je Sporazum o trajnoj suradnji između Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkoga doma Miroslava Krleže u Pečuhu. Sporazum je u ime hrvatskoga odgojno-obrazovnoga središta u Pečuhu potpisala ravnateljica Janja Živković, a u ime Fakulteta hrvatskih studija, po posebnoj punomoći dekana izv. prof. dr. sc. Ive Džinića, prof. dr. sc. Sanja Vulić. Sporazum je sklopljen na hrvatskom i mađarskom jeziku. Sklapanje sporazuma pratile su urednice i novinarke Hrvatskoga radija u Pečuhu i Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj.

Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže u Pečuhu poučava svoje učenike hrvatski jezik radi očuvanja hrvatske kulture i jezika, zbog čega se u sklopu fakultetskoga projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori uspostavlja trajna suradnja te odgojno-obrazovne ustanove i Fakulteta. Sporazumom se utvrđuju uvjeti pod kojima će nastavnici Odsjeka za kroatologiju i studenti nastavničkoga smjera diplomskoga sveučilišnoga studija kroatologije izvoditi nastavnu praksu svakoga školskoga polugodišta u hrvatskoj školi u Pečuhu.

Slične sporazume Fakultet hrvatskih studija sklopio je 16. studenoga 2017. s hrvatskom školom u Keresturu i 9. travnja 2019. s hrvatskom školom u Šeljinu.
 


Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic