O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 1. 2. 2022. u 22:57
Lidija Bogović

U prigodnoj emisiji s temom "Blago rasutih - hrvatski jezik izvan domovine" gostovala je prof. dr. sc. Sanja Vulić pročelnica na Odsjeku za kroatologiju i obnašateljicu dužnosti voditeljice Centra za učenje hrvatskoga jezika na Fakultetu hrvatskih studija. Emisiju je uredio i vodio Ante Pavelić.

U prvome dijelu emisije prof. Vulić dotaknula se svojih knjiga "Blago rasutih" i "Jedinstvo različitosti" koje, ujedno, predstavljaju posvećenost istraživanju prisutnosti i aktualnosti hrvatskoga jezika izvan domovine. Kroz nekoliko pozitivnih primjera, osvrnula se na sveprisutnu želju Hrvata u inzomstvu da hrvatski jezik i kulturu ne prepuste potpunome zaboravu pri čemu je posebno istaknula Crkvu, kao naizostavan čimbenik očuvanja hrvatskoga jezika i identiteta.

U ostatku emisije prof. Vulić podijelila je važnost hrvatskoga jezika u manjisnkim zajednicama istaknuvši gradišćanske Hrvate i posebnu andegdotu vezanu uz pjesmi "Rajska djevo".

U zaključnom dijelu emisije, predstavila je autentičnost studija kroatologije na Fakultetu hrvatskih studija, ali isto tako i Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic