O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 22. 2. 2018. u 12:57
Darko Čokor

Odjel za kulturu hrvatskoga jezika
Hrvatskoga filološkoga društva (HFD)
                           i
Katolički bogoslovni fakultet (KBF)
Sveučilišta u Zagrebu

I. poziv

Međunarodni znanstveni skup

HRVATSKI PRIJEVODI BIBLIJE

Zagreb, 26-28. rujna 2018.


Svrha skupa
Očekuju se predstavljanje jezikoslovnih, prijevodnih, teoloških, interdisciplinarnih i drugih istraživanja tekstova nekih biblijskih knjiga na hrvatskomu jeziku: pojedinih prijevoda, dva ili više jednakih dijelova Biblije različitih prevoditelja ili različitih prijevoda istih prevoditelja. 

Skupom se žele i promicati znanstvene spoznaje o raznolikim i manje poznatim prijevodima na hrvatski, posebno stoga što mnogi prijevodi trajno ostali u rukopisu, mnogi prevoditelji nisu doživjeli svoje tiskano izdanje, mnogi su tiskani prijevodi (i) danas nedostupni, ili teško dostupni, a mnogi prijevodi ili njihove inačice uopće nisu poznati široj javnosti.

Godišnjice
Skup se održava i povodom nekoliko godišnjica povezanih s hrvatskim prijevodima Biblije, spomenute su najvažnije.

Izlasci cjelovitih Biblija ili novozavjetnih prijevoda
160 godina ‒ prve tri knjige cjelovitoga prijevoda Biblije Ivana Matija Škarića (svih dvanaest 1858.‒1861.) 
  50 godina ‒ Zagrebačka Biblija 1968., tada Biblija Stvarnosti
  45 godina ‒ Novi zavjet Bonaventure Dude i Jerka Fućaka (1973.), uvršten u Jeruzalemsku Bibliju (1994.) KS 
  10 godina ‒ izdanje Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta (Stari zavjet Zagrebačka Biblija, Novi zavjet DF) 

Godišnjice smrti hrvatskih biblijskih prevoditelja
100 godina ‒  dr. Josipa Stadlera († Sarajevo, 8. prosinca 1918.), sva evanđelja od 1895. do 1902. 
  15 godina ‒  dr. Ljudevita Rupčića († Mostar, 25. lipnja 2003.), Novi zavjet i nekoliko knjiga
  10 godina ‒  dr. Tomislava Ladana  († Zagreb, 12. rujna 2008.), tri evanđelja

Glavne tematske skupine:

                I.    Hrvatski biblijski prijevodi ‒ pojedinačno ili poredbeno
                II.   Hrvatski prijevodi u odnosu na izvornik(e)
                III.  Prevoditelji biblijskih tekstova na hrvatski
                IV.  Biblija i hrvatski jezik, književnost i kultura
                
Oblici sudjelovanja:

                • pozvano predavanje (40 minuta + 15 minuta za raspravu) 
                • izlaganje (20 minuta + 5 minuta za raspravu) 
                • poster 
                • okrugli stol (voditelj predlaže temu i sudionike) 
                • kolokvij mladih istraživača biblijskih tekstova (sudjeluju doktorandi ili diplomandi)

Sudjelovanje
Ako želite sudjelovati na skupu, molimo vas da do 15. ožujka pošaljete samo naslov svojega izlaganja e-poštom na adresu: HrBibliana2018@gmail.com ili izravno na mrežnoj stranici HFD-a (http://www.hfiloloskod.hr).

Sažetak će trebati poslati do 15. travnja 2018, o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme. Prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u e-knjizi sažetaka.


Predsjednici Programskoga odbora
prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, HFD                        prof. dr. sc. Mario Cifrak, KBF    
        
            
Predsjednici Organizacijskoga odbora
doc. dr. sc. Taras Barščevski                        dr. sc. Nada Babić

 

 

Izvornik poziva

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic