Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107)

Projekti  mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Sveučilišta u Zagrebu je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Sveučilište sklopilo bilateralni međuinstitucijske sporazume.

Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s  kojima  su  potpisani  Erasmus+međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2015.-2017.

Detaljan programski vodič

Trajanje mobilnosti  u  svrhu podučavanja mora trajati najkraće 5 dana, a najdulje  2  mjeseca (ne računajući dane provedene na putu) Za točan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konzultirati

 

 

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 160 EUR.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

  1. prijavni obrazac prilog 1
  2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta prilog 2 - za matični fakultet potpisuje Voditelj Hrvatskih studija na potpis
  3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
  4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
  5. potpisana suglasnost Voditelja  za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti
  6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis od strane / prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Prijave je potrebno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu: dvnucec@hrstud.hr

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr


Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic