Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika]
Šifra: 85405
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Janović
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Janović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u osnovne probleme kojima se bavi Ludwig Wittgenstein u svojoj knjizi Filozofijska istraživanja, a koju se smatra jednom od najznačajnijih dijela suvremene filozofije, te ih upoznati s problemima interpretacija Wittgensteinova teksta kao i s njegovim značajem.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Upisana treća godina preddiplomskog studija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
Nakon položenog ispita studenti će moći: (1) uočiti povezanost problema s kojima se Wittgenstein bavi u svojoj knjizi s probemima kojima su se bavili njegovi suvremenici (Frege, Russell, logički pozitivisti i dr.) kao i sa suvremenim problemima za koje je Wittgensteinova argumentacija izrazito značajna; (2) uvid u Wittgenstinovu argumentaciju te čitanje i interpretiranje najznačajnijih dijelova knjige omogućit će studentima primjenu stećenoga znanja pri čitanju i razumijevanju drugih Wittgensteinovih radova kao i novijijh rasprava o Wittgensteinu; (3) povezati znanja o Wittgensteinovim Filozofijskim istraživanjima s općim znanjem iz logike, metafizike, epistemologije te filozofije jezika i uma radi procjene mjesta i uloge Wittgensteinove argumentacije i gledišta u kontekstu suvremenih filozofijskih rasprava.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Nakon položenog ispita, studenti će moći: (1) identificirati i nabrojati ključne teme i probleme kojima se Wittgenstein bavi u svojoj knjizi, (2) izložiti osnovne probleme i argumente koje Wittgenstein razmatra i iznosi; (3) samostalno čitati Wittgensteinova Filozofijska istraživanja, druge Wittgensteinove radove kao i suvremenu literaturu o tematici vezanoj uz Wittgensteina i probleme s kojima se bavio; (4) objasniti važnost Wittgensteinove knjige te današnju relevantnost onoga o čemu Wittgenstein u knjizi raspravlja; (5) vrednovati Wittgensteinova gledišta u odnosu na druga gledišta na koja se Wittgenstein nadovezuje, kojima se suprotstavlja, kao i novija gledišta koja se nadovezuju na Wittgensteina ili mu se suprotstavljaju.

SADRŽAJ PREDMETA PREMA SATNICI NASTAVE
(1) Uvodno predavanje (2+0+0+0); (2) Tradicionalne teorije značenja (2+0+0+0); (3) Wittgenstein o augustinovskoj slici jezika (1+0+1+0); (4) Problemi s osnovnim tezama augustinovske slike (0+0+2+0); (5) Probem s ostenzivnim definicijama 1 (0+0+2+0); (6) Problem s ostenzivnim definicijama 2 (0+0+2+0); (7) Problem imenovanja 1 (1+0+1+0); (8) Problem imenovanja 2 (0+0+2+0); (9) Problem privatnoga jezika 1 (2+0+0+0); (10) Problem privatnoga jezika 2 (0+0+2+0); (11) Problem slijeđenja pravila 1 (2+0+0+0); (12) Problem slijeđenja pravila 2 (0+0+2+0); (13) Kripkeova interpretacija 1 (2+0+0+0); Kripkeova interpretacija 2 (0+0+2+0); Problemi Kripkeove interpretacije (2+0+0+0); (15) Završna rasprava (1+0+1+0).

OBVEZE STUDENATA
Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u raspravama i interpretiranju Wittgensteinova teksta, održati kraće usmeno izlaganje te napisati pismeni rad (esej).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE
Studente će se ocijeniti na temelju redovitog pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u raspravama, usmenoga izlaganja i završnog pismenog rada (eseja).

OBVEZNA LITERATURA
Wittgenstein, L., Filozofijska istraživanja, Zagreb: Globus, 1998.
Lycan, W., Filozofija jezika: suvremen uvod, Zagreb: Hrvatski studiji, 2011.
Miščević, N., ?Ludwig Wittgenstein?, u M. Galović, ur., Suvremena filozofija II, Zagreb: Školska knjiga, 1996.
Kripke, S., Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

DODATNA LITERATURA
Glock, H. J., A Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell, 1995.
McGinn, M., Wittgenstein and the Philosophical Investigations, London: Routledge, 1997.
Stern, D. G., Wittgenstein's Philosophical Investigations ? An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Zagreb: Moderna vremena, 2003.
Wittgenstein, L., Plava i smeđa knjiga, Zagreb: Globus, 2009.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Wittgenstein, L., Filozofijska istraživanja, Zagreb: Globus, 1998.
  Lycan, W., Filozofija jezika: suvremen uvod, Zagreb: Hrvatski studiji, 2011.
  Miščević, N., ?Ludwig Wittgenstein?, u M. Galović, ur., Suvremena filozofija II, Zagreb: Školska knjiga, 1996.
  Kripke, S., Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Glock, H. J., A Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell, 1995.
  McGinn, M., Wittgenstein and the Philosophical Investigations, London: Routledge, 1997.
  Stern, D. G., Wittgenstein's Philosophical Investigations ? An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Zagreb: Moderna vremena, 2003.
  Wittgenstein, L., Plava i smeđa knjiga, Zagreb: Globus, 2009., , , .
1. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

2. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

3. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

4. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

5. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura

6. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Tomislav Janović:

  studenti filozofije: srijeda, 10 - 11 sati (soba 117)

  studenti komunikologije: ponedjeljak, 13 - 14 sati (soba 117)

  Lokacija: 117
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic