Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom
Šifra: 86437
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 105
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Kolegij se prijavljuje kao sveučilišni kolegij i nije vezan za pojedini studijski program.

Ishodi učenja
1. održavati kvalitetne socijalne kontakte u kontekstu vršnjačke potpore
2. preispitati društveni kontekst i vlastite stavove vrijednosti prema osobama s invaliditetom
3. prepoznati etičke izazove u pružanju vršnjačke potpore
4. argumentirati primjenjivost socijalne politike u direktnom radu s osobama s invaliditetom
5. napisati planove rada za pružanje vršnjačke potpore
6. pružati vršnjačku potporu studentu s invaliditetom u akademskom okruženju


Tjedni plan nastave
1. Vršnjačka potpora (1P+1V) Uvodno o vršnjačkoj potpori. Analizom konkretnih primjera, student s invaliditetom i
njegov vršnjak -- pružatelj potpore, utvrđuju zadovoljavajuće i primjerene oblike potpore.
2. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u
sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha
(gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.
3. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u
sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha
(gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.
4. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u
sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha
(gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.
5. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u
sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha
(gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.
6. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u
sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha
(gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.
7. Ljudska prava (2P+0V) Uvodno o značaju ljudskih prava. Posebno o pravima osoba studenata s invaliditetom. Međunarodni i regionalni instrumenti zaštite i promocije prava osoba s invaliditetom. Nacionalni okviri i institucije
zaštite prava osoba s invaliditetom. Zagovaranje prava osoba s invaliditetom.
8. Ljudska prava (2P+0V) Uvodno o značaju ljudskih prava. Posebno o pravima osoba studenata s invaliditetom. Međunarodni i regionalni instrumenti zaštite i promocije prava osoba s invaliditetom. Nacionalni okviri i institucije zaštite prava osoba s invaliditetom. Zagovaranje prava osoba s invaliditetom.
9. Pristupačnost visokoga obrazovanja osobama s invaliditetom (2P+3V) Pregled postojećih zakonskih propisa koji omogućuju aktivnosti na izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u RH; prikaz posebnih prava studenata s invaliditetom; analiza postojećeg stanja pristupačnosti
visokoobrazovnih ustanova u RH. Specifične potrebe studenata s invaliditetom i prepreke s kojima se susreću u akademskom okruženju kroz praktične primjere. Oblici potpore studentima s invaliditetom (institucionalne,individualne).
10. Pristupačnost visokoga obrazovanja osobama s invaliditetom (2P+3V) Pregled postojećih zakonskih propisa koji omogućuju aktivnosti na izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u RH; prikaz posebnih prava studenata s invaliditetom; analiza postojećeg stanja pristupačnosti
visokoobrazovnih ustanova u RH. Specifične potrebe studenata s invaliditetom i prepreke s kojima se susreću u akademskom okruženju kroz praktične primjere. Oblici potpore studentima s invaliditetom (institucionalne, individualne).
11. Osnove multikulturalnosti (2P+2V) Uvod u teoriju multikulturalnosti i praksu multikulturalnog obrazovanja i
savjetovanja. Trodijelni model multikulturalne kompetentnosti. Senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom
12. Osnove multikulturalnosti (2P+2V) Uvod u teoriju multikulturalnosti i praksu multikulturalnog obrazovanja i
savjetovanja. Trodijelni model multikulturalne kompetentnosti. Senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom
13. Stavovi prema osobama s invaliditetom (1P+2V) Definicija stava i komponente stava. Porijeklo stavova. Odnos stava i ponašanja. Promjena stava. Stavovi prema osobama s invaliditetom. Primjena upitnika stavova prema osobama s invaliditetom.
14. Etika (2P+2V). Etička načela u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Etička pitanja i dileme u odnosu student asistent -- student s invaliditetom.
Vještine vršnjačke potpore (0P+10V) Važnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i osjećaja drugih ljudi. Prikladno pokazivanje osjećaja. Važnost empatije u međuljudskim odnosima. Razvoj vještine empatije. Postavljanje granica u međuljudskim odnosima. Vještina asertivnosti.
Akademske vještine (0P+2V) Komponente odgovornog i asertivnog učenja. Suradničko učenje. Planiranje i organiziranje vremena.
Izrada individualnih planova (0P+5V) Na osnovi svih stečenih znanja i vještina svaki student, uz superviziju, izrađuje indivudualni plan potpore za predstojeći semestar.
15. Etika (2P+2V). Etička načela u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Etička pitanja i dileme u odnosu
student asistent -- student s invaliditetom.
Vještine vršnjačke potpore (0P+10V) Važnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i osjećaja drugih ljudi. Prikladno pokazivanje osjećaja. Važnost empatije u međuljudskim odnosima. Razvoj vještine empatije. Postavljanje granica u međuljudskim odnosima. Vještina asertivnosti.
Akademske vještine (0P+2V) Komponente odgovornog i asertivnog učenja. Suradničko učenje. Planiranje i organiziranje vremena.
Izrada individualnih planova (0P+5V) Na osnovi svih stečenih znanja i vještina svaki student, uz superviziju, izrađuje indivudualni plan potpore za predstojeći semestar.


Ocjenjivanje
Ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s kolokvirao la(. Rad studenata se ne ocjenjuje.
Student studentica će ostvariti ECTS bodove ukoliko
1) pohađa pripremnu radionicu,
2) izradi pozitivno procijenjene individualne planove vršnjačke potpore,
3) pruži vršnjačku potporu sukladno individualnom planu,
4) pohađa superviziju.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2) - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2) - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2) - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2) - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS