Upravljanje ljudskim potencijalima
Šifra: 227542
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. v. pred. mr. sc. Zoran Komar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s temeljnim zadaćama i praksama upravljanja ljudskim potencijalima, kao i s prinosima različitih struka u aktivnostima upravljanja ljudskim potencijalima.
Usmjeravati studente prema osjetljivosti za odabir primjerene prakse upravljanja ljudskim potencijalima s obzirom na organizacijske posebnosti i socio-kulturne razlike.
Povećati razumijevanje materijalnih, tehnoloških, organizacijskih i kadrovskih pretpostavki učinkovitoga upravljanja ljudskim potencijalima te primjenu tih saznanja u različitim djelatnostima.

Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi:
Vrjednovati različite teorije, paradigme i metodološke pristupe u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama.
Izabrati modele psihološke procjene i savjetovanja u radu s pojedincima, grupama i organizacijama.
Procijeniti teorijske koncepte i znanstvene spoznaje u kreiranju intervencija i programa koji će poboljšati uvjete života i razvoj pojedinaca, obitelji, organizacija i zajednica.
Procijeniti vlastite vještine usmene i pismene profesionalne komunikacije te kreirati složene komunikacije i interdisciplinarnu suradnju u različitim profesionalnim okruženjima.
Kritički prosuđivati ishode i posljedice vlastitoga stručnoga rada, kao i vlastite profesionalne kompetencije, znanja i vještine u skladu s promjenama i standardima profesije te nacionalnim i europskim regulativama.
Procijeniti usklađenost psihološke prakse s propisanim etičkim načelima psihološke djelatnosti u različitim područjima teorijske i primijenjene psihologije.
Analizirati te, u kontekstu europskih i/ili svjetskih istraživanja predmetnoga fenomena, interpretirati i vrjednovati nalaze istovjetnih psihologijskih istraživanja provedenih u Hrvatskoj.

Po uspješnom svladavanju kolegija studenti će moći:
1. opisati povijesni razvoj, teorijske podloge, društvene i ekonomske odrednice upravljanja ljudskim potencijalima;
2. identificirati temeljne zadaće i prakse upravljanja ljudskim potencijalima;
3. razlikovati tradicionalne, transakcijske i transformacijske aktivnosti ljudskih potencijala;
4. raščlaniti materijalne, tehnološke, organizacijske i kadrovske pretpostavke učinkovitoga upravljanja ljudskim potencijalima;
5. razlikovati doprinose različitih struka u aktivnostima upravljanja ljudskim potencijalima;
6. usporediti različite prakse upravljanja ljudskim potencijalima s obzirom na organizacijske posebnosti i socio-kulturne razlike;
7. vrjednovati distinktna obilježja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u integralnom modelu poslovne učinkovitosti.

Opis sadržaja predmeta:
1. Povijesni razvoj upravljanja ljudskim potencijalima
2. Društveni značaj upravljanja ljudskim potencijalima
3. Zadaće i dužnosti menadžera ljudskih potencijala
4. Predviđanje kadrovskih potreba, pribavljanje i zapošljavanje
5. Analiza radnih mjesta i oblikovanje poslova
6. Upravljanje uspješnošću
7. Upravljanje karijerama
8. Usavršavanje i razvoj zaposlenika
9. Upravljanje znanjem
10.Upravljanje talentima
11. Kompenzacije i beneficije
12. Odnosi sa zaposlenima
13. Upravljanje ljudskim potencijalima u različitim djelatnostima
14. Nacionalni kontekst upravljanja ljudskim potencijalima
15. Strateško upravljanje ljudskim potencijalima
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic