Sociološki aspekti masovne komunikacije
Šifra: 64752
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: dr. sc. Vanesa Varga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je proširiti znanja o sociološkim aspektima masovnoga komuniciranja. Specifični cilj predmeta je produbljenje znanja studenata o medijskome djelovanju i njihovome utjecaju na društvo, uz analizu određenih pitanja odnosa kulture, društva i komunikacija i s posebnim osvrtom na sociologiju kulture i četiri glavne teorijsko-filozofske tradicije u proučavanju komunikacije i kulture: pozitivistički funkcionalizam, kritičku demokratsku analizu, kulturne studije i popularnu kulturu.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , McQUAIL, D., Mass Communication Theory: An Introduction, SAGE, London;, , , .
  2. , McQUAIL, D. WINDAHL, S., Communication models for the study of mass communication, Longman, Singapore;, , , .
  3. , LITTLEJOHN, S. W. FOSS, K. A., Theories of Human Communication, Toronto;, , , .
  4. , TROWLER, P., Komunikacija i mediji, u: HARALAMBOS, M.; HOLBORN, M., Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb, 2002, str. 935-965.;, , , .
  5. , , , , .
1. semestar
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic