Psihologija ponašanja u organizaciji
Šifra: 53867
ECTS: 4.0
Nositelji: nasl. v. pred. mr. sc. Zoran Komar
Izvođači: Ivana Kuzman, mag. psych. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij pruža detaljan uvod u proučavanje utjecaja pojedinaca, grupa i strukture na ponašanje u organizacijama. Osmišljen je s ciljem upoznavanja studenata s osnovnim znanjem iz psihologije primijenjene u organizacijskom kontekstu te razvijanja osnovnih vještina potrebnih za primjenu stečenih znanja. Kompetencije stečene na kolegiju omogućit će studentima razumijevanje i motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji te mogućnost učinkovitog organizacijskog djelovanja. Posebna područja obuhvaćena kolegijem uključuju usvajanje kompetencija nužnih za razumijevanje individualnih razlika važnih za organizacijsko ponašanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju i emocije, percepciju i odlučivanje, socijalni utjecaj i grupne procese, konflikt i pregovaranje, moć i autoritet, vodstvo, organizacijsku kulturu, socijalizaciju, inovaciju i promjene.

Tjedni plan nastave:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje s obvezama na kolegiju, uvod u organizacijsko ponašanje
2. Osnove individualnog ponašanja, percepcije i odlučivanja; Osnove grupnog ponašanja
3. Organizacijska struktura, kultura i klima
Timski rad i upravljanje timom
4. Organizacijska psihologija u praksi: posjet organizaciji
5. Komunikacija u organizaciji; Konflikt i pregovaranje
6. Kolokvij
7. Pravednost i osiguravanje raznolikosti u organizaciji
Motivacija i stavovi prema radu; odanost organizaciji i psihološki ugovor
8. Moć i rukovođenje
9. Organizacijske promjene i inovacija; Upravljanje stresom
Politike i prakse upravljanja ljudskim potencijalima
10. Studija slučaja
11. Završni ispit
12. Studentske prezentacije
13. Studentske prezentacije
14. Studentske prezentacije + evaluacija kolegija
Ishodi učenja:
 1. Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
  ...Objasniti važnost i ulogu individualnih razlika i percepcije za organizacijsko ponašanje
 2. ... Predvidjeti čimbenike koji ometaju učinkovito organizacijsko djelovanje
 3. ... Procijeniti socijalne utjecaje i grupne procese u organizaciji
 4. Odabrati intervencije za motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji
 5. Primijeniti načine učinkovite komunikacije i rješavanja konflikata u timu
 6. Planirati intervencije usmjerene na povećanje zadovoljstva poslom i unapređenje organizacijske kulture
 7. Odabrati intervencije za uspješniju prilagodbu na promjene i upravljanjem stresom na radnom mjestu
 8. Demonstrirati prijedloge aktivnosti i rezultate rada stručnoj i nestručnoj publici
Literatura:
 1. Organizacijsko ponašanje, , Robbins, S. P. i Judge, T. A., Mate: Zagreb., 2009.
Preporučena literatura:
 1. Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology (4th edition), , Landy, F.J. & Conte, J.M., Malden, MA: Blackwell Publishing., 2012.
 2. Organizacijska klima i kultura., , Sušanj, Z., Jastrebarsko, Naklada Slap., 2005.
 3. Rukovođenje u organizacijama: Teorijske spoznaje, pojmovi i praktične smjernice., , Yukl, G., Naklada Slap: Jastrebarsko., 2008.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic