Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
Šifra: 201759
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je:

- Pružiti studentima relevantne spoznaje o hrvatskim etničkim zajednicama Bunjevcima i Šokcima na prostoru Baranje, Bačke i Banata te također istočnog Srijema u razdoblju od 1918. do 1991. godine

- Upoznati studente o integracijskim i dezintegracijskim povijesnim procesima koji su utjecali na položaj Hrvata u Vojvodini tijekom 20. stoljeća

- Upoznati student s razlozima odselidbi Bunjevaca i Šokaca izvan matičnog teritorija te njihovo naseljavanje u okolnim zemljama (Ugarska/Mađarska, Vojvodina/Srbija)

- Osposobiti studente za povijesnu analizu kulturnih, društvenih i političkih prilika Hrvata u Vojvodini glede očuvanja njihovoga nacionalnog i kulturnog identiteta tijekom 20. stoljeća.

- Osposobiti student za pravilan odabir primarnih i sekundarnih nastavnih materijala i tehničkih sredstava koji će im olakšati izvođenje nastavnih jedinica s temama u kojima se obrađuje gradivo vezano za povijest Hrvata u Vojvodini.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Bački Hrvati - narod, život i običaji, Literatura:

  A. Sekulić; Bački Hrvati-narod, život i običaji, Zagreb 1991.
  K. Bušić; Migracije i Kulturni identitet Hrvata Bunjevaca, Subotica 2004.
  K. Bušić; Povijesni okvir pri istraživanju bačkih i srijemskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), Vukovar-Nijemci, 2008.
  P. Pekić; Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih dana do 1929. godine, Zagreb, 1930.
  M. Evetović; Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata, Subotica, 2010.
  J. Temunović; Subotička matica, Subotica, 2002.
  A. Toth, B. Dobos, O Bunjevcima u Mađarskoj, Subotica 2015.
  T. Žigmanov; Hrvati u Vojvodini danas-Traganje za identitetom, Zagreb, 2006., A. Sekulić, , 1991.
Preporučena literatura:
 1. Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka, Dodatna literatura:

  Grupa autora; Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka, Zagreb, 1993.
  Grupa autora; Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1-14 Subotica, 2004.-2019.
  A. Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi: povijest hrvatskih imena u Baranji, Zagreb, 1996.
  Grupa autora; Vukovarsko-srijemska županija, Prostor, ljudi, identitet, Zagreb-Vukovar, 2012.
  Gvozdić-Filjak, Z. i Lončarević, J. Srijem kalvarija Hrvata, Zagreb, 1995.
  L. Heka; Dalmatini (Bunjevci) u Slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici, Subotica 2015.
  S.Mačković; Proslava 250. obljetnice doseljenja veće skupine Bunjevaca (1686.-1936.), Zagreb 2015., Grupa autora, , 1993.
5. semestar
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic