O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 14. 12. 2023. u 09:37
Uređeno: 14. 12. 2023. u 09:38
Administrator
Terenska nastava iz kolegija Hrvatska...

U sklopu kolegija Hrvatska kulturna povijest studentima prve godine diplomskog studija Povijesti održana je 8. prosinca 2023. terenska nastava u Hrvatskom državnom arhivu i Etnografskom muzeju. U Hrvatskom državnom arhivu studente je dočekala arhivska savjetnica Darija Hofgräff Marić iz Odsjeka za kulturno-prosvjetne aktivnosti koja je studente uputila u gradivo koje posjeduju, nastanku Arhiva i arhivskoj djelatnosti te razvila izvrsnu debatu. Studenti su naučili kako naručiti i proučavati gradivo, kako se gradivo dijeli, kako istražiti određene pojmove i stvoriti na temelju toga dobar i kvalitetan rad. U Etnografskom muzeju posjetili su novootvorenu veliku izložbu ,,Intimni prostori svakodnevice'', autorice dr. sc. Zvjezdane Antoš u kojoj su po prvi puta prikazani predmeti iz zbirke pokućstva nastali u 19. stoljeću pa sve do sredine 20. stoljeća. Uz stručno vodstvo studentima je prikazana važnost tih predmeta, njihova uloga u privatnom i društvenom životu te prikazan njihov značaj u očuvanju obiteljske tradicije. Izložbu prati sedamnaest osobnih priča ljudi i ilustrirano je fotografijama Damila Kalogjere. Osim predmeta iz zbirke pokućstva studenti su u sklopu druge izložbe ,,Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama'' vidjeli tradicionalne nošnje koje dolaze s raznih krajeva Hrvatske te su preko audiozapisa mogli poslušati fenomene lokalnih kultura i pobliže upoznati tradicijska znanja. Prostor intime čovjeka razvijao se kroz stoljeća te su i danas svakodnevni predmeti uključeni u društvena pitanja, ali i pitanja očuvanja baštine naših predaka.

Franica Golubić, studentica prve godine diplomskog studija povijesti i kroatologije

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic