O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 1. 6. 2023. u 15:07
Administrator

U četvrtak, 25. svibnja i u petak, 26. svibnja 2023. održan je znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Ante Starčević: lik – djelo – historiografija“ na kojemu je Fakultet hrvatskih studija preko Odsjeka za povijest i Znanstvenog zavoda bio jedan od suorganizatora. Prvi dan se skup održavao u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a drugi dan u Hrvatskom državnom arhivu. Povod je bila dvjestota obljetnica rođenja Ante Starčevića. Inicijator je bio Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s doc. dr. sc. Filipom Šimetinom Šegvićem te su uz Filozofski fakultet (Odsjek za povijest i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije) i Fakultet hrvatskih studija (Odsjek za povijest i Znanstveni zavod), suorganizatori bili Hrvatski državni arhiv, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Matica hrvatska (Odjel za povijest). U tijelima manifestacije sudjelovali su i članovi Fakulteta hrvatskog studija: u Programsko-organizacijskom odboru doc. dr. sc. Mijo Beljo, akademik Stjepan Ćosić i izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, a u Pripremnom odboru Tomislav Branđolica, dr. sc. Vlatko Smiljanić, Nikolina Šimetin Šegvić i Jure Trutanić, koji je bio tajnik programsko-organizacijskog i pripremnog odbora.

Svečano otvaranje manifestacije bilo je na Filozofskom fakultetu te je u ime Fakulteta hrvatskih studija govorila izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić. Himnu Republike Hrvatske na svečanom otvaranju skupa izveo je Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia discors.

Od ukupno 32 održana izlaganja i 38 izlagača, s Fakulteta hrvatskih studija sudjelovali su:

prof. dr. sc. Pavo Barišić („Politička filozofija Ante Starčevića“);

Jure Trutanić („Ante Starčević i hrvatsko državno pravo u ideološkom sustavu don Mihovila Pavlinovića“);

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić („Ante Starčević – idejni uzor za rješenje nacionalnoga pitanja unutar Lukasova kruga“)

Tomislav Branđolica (zajedno s doc. dr. sc. Filipom Šimetinom Šegvićem – „Pravaško proljeće: povjesničari o Starčeviću oko 1971. godine“).

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic