O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 15. 6. 2022. u 23:09
Administrator

Pročelnica Odsjeka za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol primila je počasni doktorat (honoris causa) Sveučilišta u Splitu u srijedu 15. lipnja 2022. u velikom amfiteatru Medicinskoga fakulteta u Splitu. Počasni doktorat profesorici Matijević Sokol dodijeljen je na prijedlog Filozofskoga fakulteta u Splitu zbog ukupnoga znanstvenoga, nastavnoga i institucijskoga prinosa hrvatskoj historiografiji te angažmanu pri utemeljenju i podizanju splitskoga Odsjeka za povijest. Na taj način Filozofski fakultet u Splitu želio se odužiti profesorici Matijević Sokol zbog njezine profesionalne i osobne povezanosti s tim fakultetom i Sveučilištem u Splitu.

Mirjana Matijević Sokol rođena je 1. lipnja 1952. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Solinu, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 1971. godine, diplomiravši studij arheologije i latinskoga jezika i književnosti 1976. godine. Od 1977. do 1997. radila je kao stručnjak za srednjovjekovnu građu u Zavodu za povijesne znanosti JAZU u Zagrebu (od 1992. HAZU). Godine 1985. obranila je magistarski rad iz povijesti Toma Arhiđakon o početcima crkvene organizacije u srednjovjekovnom Splitu pod mentorstvom profesorice Nade Klaić. Od 1986. godine u zvanju je znanstvenoga asistenta. Doktorsku disertaciju Toma Arhiđakon i njegovo djelo, izrađenu pod mentorstvom akademika profesora Tomislava Raukara, obranila je 2. ožujka 1999. godine. U znanstveno-nastavna zvanja docenta, izvanrednoga profesora i redovitoga profesora izabrana je 1999., 2004. i 2009. godine. Vanjski je suradnik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta u Zagrebu i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu. Od 2018. godine stalni je zaposlenik Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuta je hrvatska povjesničarka čiji je istraživački interes usmjeren na pitanja hrvatskoga srednjovjekovlja, pomoćnih povijesnih znanosti te posebno na prošlost Splita i Dalmacije.  

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic