O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 19. 4. 2021. u 15:08
Administrator


IN MEMORIAM: dr. sc. Jozo Marević (25. IV. 1940. – 11. IV. 2021.)

»Tum verborum cum Latinitatis cultor«

            U nedjelju 11. travnja, u 81. godini života napustio nas je jedan od najvećih hrvatskih leksikografa, dr. sc. Jozo Marević. Rođen je 25. travnja 1940. u Bagalovićima. Osnovnu školu je završio u Opuzenu. Nakon klasične gimnazije u Dubrovačkom sjemeništu (Collegium Ragusinum) završio je 1966. filozofski fakultet u Zadru, studijsku grupu Njemački jezik i književnost i Latinski jezik i književnost.
 

            Poslije dvogodišnjega rada u Osnovnoj školi u Kuli Norinskoj i višegodišnjega rada u Srednjoj školi u Novskoj (od 1965.) zaposlio se je 1971. godine u nakladničkoj kući Školska knjiga, u kojoj je vodio marketing te godinama kao glavni urednik Društveno-humanističke redakciju Magistrirao je 1979., a 1988. doktorirao je s temama iz pedagoškoga marketinga s posebnim obzirom na marketing znanstvenih informacija. 1990. do 1994. godine organizirao je i vodio nastup hrvatskih nakladnika na najvećoj svjetskoj smotri pisane riječi u Frankfurtu. S grupom povijesnih istinoljubaca iz Hrvatske i svijeta organizirao je i vodio tri međnarodna znanstvena simpozija o Bleiburgu i križnim putovima te kao moderator i urednik priredio tri knjige – zbornike radova sa svakoga od tih simpozija. Urednik je i pet drugih zbornika znanstvenih (stručnih) radova. Uz više stručnih knjiga kao leksikograf autor je šest rječnika, od kojih četiri enciklopedijska s opsegom od 10 000 stranica, prevoditelj je pet knjiga, redaktor ili recenzent više rukopisa.
 

Bio je član više svjetskih asocijacija i udruga, između ostalih Svjetske asocijacije kibernetičara, Društva hrvatskih klasičnih filologa, Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Svjetske asocijacije esperantista UEA u Rotterdamu. Također je bio član Udruge sv. Pavla – mljetskog brodolomca. Nazočio je mnogim međunarodnim skupovima, seminarima, simpozijima, kongresima u tuzemstvu kao i u inozemstvu, često u svojstvu predavača. U nekim međunarodnim projektima bio je recenzentom ili pak konzultantom.
 

Godine 1998. nagrađen je nagradom Mate Ujević Leksikografskog zavoda te državnom nagradom za znanost iz područja humanističkih znanosti. Obje nagrade za leksikografsko djelo Hrvatsko-latinski enciklopedijski rječnik kao najbolje i najuspjelije leksikografsko djelo u 1997. godini.

Za Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik dobio je 2001. godine godišnju nagradu za znanost Dubrovačko-neretvanske županije.
 

Životno djelo dr. sc. Joze Marevića je Osmojezični enciklopedijski medicinski rječnik koji obuhvaća 50 tisuća medicinskih riječi i pojmova, a opsegom premašuje 3100 stranica. Tiskan je na biblijskom papiru i jedinstvena je knjiga u svijetu. Uz latinski i esperanto, pojmovi u rječniku dr. sc. Joze Marevića, prevedeni su na još pet svjetskih jezika: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski i hrvatski. Životno je to djelo ovog filologa, leksikografa, prevoditelja i urednika za čiju mu je izradu trebalo preko 12 tisuća radnih sati i 10 godina života, a završio ga je i otisnuo u mirovini 2015. godine.
 

Od drugih vrijednih publikacija koje svjedoče ljubav prof. Marevića prema latiskomu jeziku vrijedno je istaknuti knjigu Latinski zauvijek (Latinum in aeternum) u kojoj se nalaze mudre izreke (aforizmi, frazeologizmi, raznoliki izričaji i neologizmi) mudroslovaca koji su živjeli u vremenskom razdoblju od 2 500 godina. Tu je i vrijedan prijevod djela Ignjata Đurđevića Sveti Pavao apostol brodolomac budući da je i prof. Marević gorljivo zastupao tezu o da je upravo otok Mljet mjesto Pavlova brodoloma.

Smrt ga je zatekla u trenutku kad se spremao izdati dvije knjige od kojih je jedna Vrila beside iz stine žive njegova brata Kleme Marevića.
 

Obično se znade reći da je cijena priređivanje velikih enciklopedijskih rječnika jedan ljudski život koji bi se posvetio samo tomu. Prof. Marević ostavio nam je puno više od toga i njegovo nedvojbeno nadmašuje godine koje su mu bile dane te će, zasigurno živjeti i generacijama sveučilištaraca koji će se njegovim radom koristiti.
 


 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic