O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 5. 2. 2021. u 14:36
Danijel Jurković

U povodu 125. obljetnice smrti Ante Starčevića Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu organizira znanstveno-stručni skup pod nazivom „Otac Domovine – povijesna ostavština za hrvatsku budućnost“. Skup se održava 26. veljače 2021. u dvorani Zagreb na Sveučilišnome kampusu Borongaj uz strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera.

Cilj je skupa prikazati i raspraviti različite aspekte političke, pravne, društvene i filozofske Starčevićeve djelatnosti te rasvijetliti njegovo vizionarstvo i aktualnosti. Naime, mnoge su njegove ideje, prije svega one državotvorne, ostale i danas aktualne, jer su duboko utjelovljene u hrvatsko suvremeno društveno djelovanje i političko zakonodavstvo. Upravo zbog naknadnih interpretacija njegovih državnopravnih zamisli i ideja te preuzimanjem njegove politike potrebno je na akademskoj razini sustavno, cjelovito i interdisciplinarno sintetizirati njegovo djelovanje temeljeno na znanstveno-metodološkom aparatu.

Obilježavajući ovaj značajan jubilej, Fakultet hrvatskih studija ima čast organizirati jednodnevni znanstveni skup, na kojem će znanstvenici iz više različitih ustanova na interdisciplinaran način iznova osvijetliti njegov lik i djelo. Danas kao misaoni poticaj mogu poslužiti njegovi rječiti aforizmi:

Jedino uz samostalnost mogu cvasti narodi, zemlje i gradovi.

Uistinu, bez samostalnosti i nezavisnosti, narod ne može biti narodom, osobom: nego je samo puk, množina čeljadi.

Kada se ne može činiti dobro, dosta je da se ne čini zlo.

Lijep glas u tmini dobiva vlastitu sjajnost.

Najbolje je u zlu društvu: mučati.

Nuždi je sve podložno.

Krepost je najčvršće oružje.

Gdje valja zakon, valja i narod.

Nesloga državljana, za neprijatelja je dobitak.

Organizacijski odbor znanstveno-stručnoga skupa čine predsjednica doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, tajnik doc. dr. sc. Vladimir Šumanović, prof. dr. sc. Pavo Barišić, prof. dr. sc. Željko Holjevac, Danijel Jurković, mag. hist. te prof. dr. sc. Stjepan Matković.

Na skupu će također sudjelovati znanstvenici i poznavatelji života i djela Oca Domovine: prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak, prof. dr. sc. Marko Trogrlić, dr. sc. Tomislav Jonjić, dr. sc. Alexander Buczynski, izv. prof. dr. sc. Davor Balić, doc. dr. sc. Kristina Milković, doc. dr. sc. Krešimir Bušić, dr. sc. Pavao Nuić, dr. sc. Igor Vranić, dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, mag.hist., Jure Trutanić, mag. hist., Veronika Novoselac, mag. hist., Vlatko Smiljanić, mag. educ. hist.

Izravni video prijenos dostupan je u vrijeme cijeloga trajanja skupa u petak, 26. veljače 2021. od 9.30 do 17.15 na poveznici...

 

Plakat

Program

Knjižica sažetaka

 

Zagreb, 5. veljače 2021.

 

   Predsjednica Organizacijskoga odbora                                                                              Dekan

          Doc. dr. sc. Vlatka Vukelić                                                                           Prof. dr. sc. Pavo Barišić

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic