O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 6. 11. 2020. u 14:26
Administrator


Dekanov govor na posljednjem ispraćaju professora emeritusa dr. sc. Mije Korade

Ožalošćeni skupe, u ime studenata i zaposlenika Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izražavam sućut obitelji pokojnoga profesora Korade: sinu Luki, kćeri Ani i braći Stjepanu, Dragi i pater Franji te rodbini i sumještanima rodnoga mu Delkovca.

S neizmjernom tugom u srcu opraštamo se od našega dragoga prijatelja, pouzdanoga suradnika i uglednoga profesora, plemenita i časna čovjeka, tople, skromne i samozatajne osobe, ispunjene neizmjernom ljubavi i zauzetosti za bližnje, postojanom kršćanskom nadom i ufanjem u vječnu pravednost. 

Znatan je i prepoznatljiv prinos profesora Korade Fakultetu hrvatskih studija i poglavito njegovu Odsjeku za povijest. Bio je neumorni istraživač zakopanih povijesnih istina. Plodno je surađivao s ljudima i radio za hrvatsku povijesnu znanost. Ostavio je neizbrisiv trag svojom iznimnom osobnošću u našim srcima i sjećanjima. Imali smo osobitu čast i zadovoljstvo što je s nama dijelio vrijeme, družio se i surađivao. Ostajemo mu na svemu što je činio i davao bližnjima trajno zahvalni i s najljepšim uspomenama. Bio je čovjek je neobične duhovne snage.

Profesor Korade započeo je svoj zemaljski put ovdje u Zagorju, u svojemu rodnom Delkovcu. Nastavio ga je u raznim gradovima u kojima je živio, školovao se i radio, od Zagreba i Osijeka preko Rima i Beča do na posljetku Samobora. Na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu završio je studije filozofije i teologije. U Osijeku je djelovao kao vjeroučitelj. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu crkvene povijesti Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Predavao je povijest na gimnaziji Nadbiskupskoga dječačkoga sjemeništa u Zagrebu, a kao profesor crkvene povijesti radio je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. U Povijesnom zavodu Družbe Isusove u Rimu bio je urednik i autor članaka enciklopedijskoga djela Diccionario de Historia de la Compañia de Jésus. Bio je suosnivač i prvi pročelnik Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču.

Na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu vodio je projekte „Hrvatska latinistička historiografija“, „Historiografija hrvatskoga redovništva u XVII. i XVIII. stoljeću” i „Civilna Hrvatska ranoga novovjekovlja – politički, društveni i kulturni aspekti“. 

Od 1997. predavao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti. U srpnju 2019. Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je jednoglasno za professora emeritusa. Sve do nedavno držao je nastavu.

Samostalno ili u suradnji objavio je 14 knjiga i više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka. Istraživao je hrvatske prekooceanske misionare i istraživače 17. i 18. st., dotad nepoznate istraživače Južne Amerike. Proučavao je filozofsku i prirodoznanstvenu djelatnost hrvatskih profesora na inozemnim učilištima, kulturne, znanstvene i vjerske veze Hrvata s drugim europskim zemljama, oblike vjerske djelatnosti u hrvatskim krajevima druge polovice, stariju hrvatsku kajkavsku književnost i vjersko-prosvjetnu i kulturnu povijest sjeverozapadne Hrvatske te povijest isusovaca u Hrvata.

U Knjigu žalosti na Fakultetu hrvatskih studija upisao se niz njegovih kolega i studenata s vrlo dirljivim porukama. Ne čudi, jer profesor Mijo Korade svojim je studentima bio brižan učitelj, mentor i istinski prijatelj. Nastavnicima je bio pouzdan suradnik i kolega koji je uvijek bio spreman nesebično podijeliti svoje znanje i iskustvo. Pamtit ćemo ga kao čovjeka po njegovu optimizmu, dobrohotnoj ljudskoj širini, čestitosti i humanosti.

Tužni zbore, naš omiljeni profesor i dragi kolega zamijenio je sada zemaljsku dolinu radosti i ljubavi, ali i dolinu suza i patnji, vječnim mirom. Počivao u miru Božjem i neka mu bude laka zagorska hrvatska gruda!

Groblje Peršaves, 6. studenoga 2020.

                                                                                                                                          Pavo Barišić, dekan


 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic