O odsjeku

Nastava studija povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Trenutno se na Odsjeku za povijest izvodi nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorska) razini studija. 

Sve tri spomenute razine studija povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima. Tijekom niza proteklih akademskih godina program je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik broj izbornih kolegija.


Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, pod njime se podrazumijeva i mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti. Takva profilacija omogućena je zahvaljujući širokoj izbornosti nastavnih predmeta prilagođenih različitim interesima studenata.

 

 

 


Objavljeno: 16. 5. 2020. u 14:46
Administrator

Nedavno je u nakladi AGM-a iz Zagreba objavljena knjiga doc. dr. sc. Wollfya Krašića „Hrvatski pokret otpora“. To je prvi historiografski prilog problematici nastanka i djelovanja ilegalnih državotvornih organizacija i skupina u Hrvatskoj u razdoblju od kraja Drugoga svjetskoga rata do Rankovićeve smjene. Njihov sastav, raširenost, programi i načini djelovanja te postignuća ukazuju da je bez tih četrdesetak organizacija manjkavo stvaranje predodžbe o hrvatskom državotvornom otporu i oporbi za cijeloga postojanja komunističke Jugoslavije. Autor je obradio djelovanje represivnoga sustava jugoslavenskoga komunističkoga režima prema njima i tretiranje političkih osuđenika. Posebno je opisana organizacija Hrvatski pokret otpora, koju su osnovali zagrebački studenti i čiji se idejni začetnik Jakša Kušan prometnuo u jednoga od najpoznatijih hrvatskih političkih emigranata. U programu te organizacije udaren je temelj smjeru koji će se kasnije nazivati zamisao o hrvatskom miru ili pomirenju, tj. potrebi suradnje nekada zaraćenih Hrvata iz vremena Drugoga svjetskoga rata i njihovih potomaka na stvaranju samostalne i demokratske hrvatske države. Junaci poratnoga razdoblja ovom su knjigom izašli iz zapećka historiografije. U recenzijama se ističe: „Mladi povjesničar prionuo je ozbiljnom poslu i obznanio hrvatskoj javnosti opsežan i iscrpan presjek djelovanja otporaša, ilegalnih organizacija i skupina, tko su oni zapravo bili i što su poduzimali – od rata pa do 1966. godine. Pristup je znanstveno-dokumentaristički, ali unatoč tomu tekst je vrlo čitak i najširoj publici, pogotovo što gdjegdje nalazimo elemente pravoga političkoga trilera.”

Hrvatski pokret otpora, naslovnica

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic