Međunarodna udruženja

Međunarodna udruženja u koja su uključeni članovi Odjela za povijest

IAE – International Association of Egyptologists

Međunarodno udruženje Egiptologa koje okuplja egiptologe iz cijeloga svijeta. Svake četiri godine organizira kongrese egiptologa; u suradnji s Griffith Institute Sveučilišta u Oxfordu kontionirano objavljuje The Online Egyptological Bibliography koja okuplja prethodne zasebne baze: Aigyptos database, Bibliographie Altäegypten i Annual Egyptological Bibliography (AEB).

ICOM – International Council of Museums

Međunarodno udruženje muzeja. Osnovano 1926. pod okriljem Lige naroda pod nazivom Ureda za muzeje. Od       1946. djeluje pod današnim imenom sa središtem u Parizu. U njegov rad uključeno je danas 140 država i 113 nacionalnih odbora. Ciljevi: unapređenje muzejske djelatnosti u svim područjima djelovanja te međusobna suradnja među muzejima, kustosima i znanstvenicima. Hrvatska je uključena u djelovanje ICOM-a od 1946. do danas te su njeni članovi uključeni u brojne komitete.

CIPEG – International Committe for Egyptology

Međunarodni komitet za egiptologiju. Djeluje pod okriljem ICOM-a ali kao zasebno i nezavisno tijelo. Svoje članove okuplja svake godine na godišnim skupštinama. Brine se očuvanju egipatske baštine u Egiptu i svijetu, muzejskim zbirkama. Preko CIPEG-a danas djeluje "Global Egyptian museum" virtulani online muzej koji obuhvaća građu dvadesetak muzejskih institucija u svijetu s oko 15000 predmeta. Projekt doc. dr. sc. Mladena Tomorada "Croato-Aegyptica Electronica" surađuje s ovim virtualnim muzejom od 2004. godine.

ASTENE – Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East

Međunarodno udruženje sa središtem u Velikoj Britaniji (trenutno središte je u Oxfordu) koje obuhvaća svjetske stručnjake koji se bave razvojem egiptologije i drugih znanosti koje izučavaju prostor Bliskog Istoka (u njega je uključen i naš prostor pod osmanskom vlašću) te putnike i istraživače ovog dijela svijeta. Udruženje djeluje od sredine 90-ih godine 20. stoljeća te je do sada održalo deset konferencija koje se održavaju svake dvije godine.

Egypt and Austria

Međunarodno udruženje koje uključuje stručnjake s prostora bivših država Habsburške Monarhije i Austro-Ugarske koji istražuju razvoje egiptologije na ovom prostoru, nastanak muzejskih zbirki, putnike i istraživače koji su djelovali na ovom prostoru od kraja 18. stoljeća do danas. Središte organizacije je u Beču te svake dvije godine društvo organizira zasebne konferencije (do sada je održano devet skupova).

BHA (The Balkan History Association) 

Međunarodno neovisno udruženje koje uključuje veći broj znanstvenih ustanova i visoko školskih ustanova osnovano u cilju interdisciplinarnog i komparativnog istraživanju područja jugoistočne Europe. Rezultati istraživanja projekata koje udruga aktivno pokreće objavljuju se u zasebnim zbornicima radova, ili u vlastitom  časopisu Hyperboreea u kojemu se objavljuju radovi na engleskom i francuskom jeziku. Od 2020. navedeni časopis izdaje Penn State University Press iz SAD-a. Sjedište udruženja je u Bukureštu, Rumunjska.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic