O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 20. 12. 2023. u 16:13
Martina Horvat
Terenska nastava iz kolegija Opća...

U okviru kolegija Opća pedagogija-Školska pedagogija-Međukulturni odgoj, kojih je voditelj prof. dr. sc. Neven Hrvatić, realizirana je 18. prosinca 2023. godine terenska nastava, posjetom osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu.

Osnovnu školu Grigora Viteza predstavila je ravnateljica dr. sc. Vlatka Kovač, a polazi je 315 učenika, od toga 104 učenika s teškoćama u razvoju.

Učenici se školuju u manjim razrednim odjelima ovisno o vrsti i stupnju teškoće. Veći dio nastave izvode učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila te jedan dio učitelja redovne predmetne nastave. U poslijepodnevnom dijelu, unutar produženog stručnog postupka, provodi se učenje, rehabilitacijsko-okupacijski postupci i slobodne aktivnosti. U školi se realiziraju tri vrste programa: redovan, poseban program za djecu s organskim poremećajima u ponašanju, te posebni program za djecu usporena kognitivna razvoja.

Studenti su za vrijeme posjete upoznali nastavu u manjim razrednim odjelima (ovisno o vrsti i stupnju teškoće), školsku knjižnicu, kao i prostor u kojem se održava produženi stručni postupak i dio praktične nastave.

Na terenskoj nastavi u Osnovnoj školi Grigora Viteza sudjelovali su i studenti PMF-Biološkog i Geografskog odsjeka koji slušaju kolegij Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS