O nama
Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spadaju među tzv. „nastavna učilišta“ koji na svim svojim studijskim smjerovima (zasad izuzev komunikologije), uz mogućnost znanstvenog opredjeljenja, svojim studentima nudi i mogućnost nastavničke naobrazbe za one koji vide svoju budućnost kao djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova.
Nakon donošenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008. god., nastavnička naobrazba je usklađena prema propisima toga zakona po kojemu „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Pod pedagoškim kompetencijama zakon predviđa znanja iz pedagogije, psihologije, didaktike i metodike sa sveukupnom opterećenošću od 60 ECTS (105,6). Ovakav koncept nastavničke naobrazbe je istovremeno usklađen i s  Bolonjskom reformom visokog obrazovanja ima li se u vidu Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.
Nastavu izvodi i organizira Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu tako da je ona koncentrirana na jednom mjestu za sve studijske smjerove.
Kako bi izišli ususret sve većoj potražnji za nastavničkom naobrazbom, a u skladu s najnovijim zakonskim odredbama, Odjel za edukacijske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija, osmislio je, a Senat Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2014. prihvatio program dodatne nastavničke naobrazbe (PPDMN) u svrhu stjecanja pedagoških kompetencija. Program je namijenjen svima koji žele raditi (ili već rade) u odgojno-obrazovnim ustanovama, a tijekom svoga studija nisu stekli tu naobrazbu, odnosno njihova matična ustanova im to nije mogla ponuditi. On je predviđen i za one koji osjećaju potrebu za cjeloživotnim školovanjem i dodatnom naobrazbom na tom području radili oni u obrazovnim ustanovama, nakladničkim kućama ili elektroničkim medijima. Više o programu vidi na: http://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn.

Objavljeno: 17. 10. 2023. u 10:11
Administrator

U okviru institucionalnoga projekta Fakulteta hrvatskih studija „Demografski, odgojno-obrazovni i kulturološki aspekti hrvatskoga iseljeništva u Italiji“, nastavnice Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo i Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Monika Komušanac i izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum, boravile su u radnom posjetu Rimu od 11. do 15. listopada 2023. godine.

Tijekom svoga boravka nastavnice su posjetile Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima u čijim se prostorijama održava Hrvatska dopunska nastava te je pritom održano nekoliko radnih sastanaka s učiteljicom, gospođom Anom Blajić koja od 2021. godine podučava djecu i mlade hrvatskih iseljenika u Rimu. U dogovoru s njome, zbog heterogenosti grupe učenika, priređena je dvojezična anketa (na hrvatskom i talijanskom jeziku) o sadržajima i aktivnostima nastave. Nastavnice su prisustvovale Hrvatskoj nastavi u nekoliko termina uz upoznavanje i druženje s učenicima koji su podijelili svoje dojmove o Hrvatskoj.

Uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, u okviru znanstvenoga istraživanja  provedena je i anketa o stavovima učitelja Hrvatske nastave u inozemstvu u svim nastavnim mjestima u Italiji, vezanim uz organizaciju nastave, demografske izazove, poticanje interesa među djecom za učenje hrvatskoga jezika i sl. Pored toga u tijeku je i analiza sadržaja dvojezičnoga časopisa „Insieme“ (Zajedno) koji izlazi od 1993. godine i koji je namijenjen očuvanju hrvatskoga identiteta i njegovanju hrvatskoga jezika i kulture u Italiji.

Također, usporedit će se i razina poznavanja hrvatskoga jezika, kulture, tradicije i identiteta među učenicima koji pohađaju Hrvatsku dopunsku nastavu u Rimu s već provedenim istraživanjima u drugim zemljama, kako bi se izdvojili zajednički izazovi, ali i specifičnosti pojedinih nastavnih mjesta (država). Navedene se aktivnosti vežu uz zaključke okrugloga stola „Izazovi Hrvatske nastave u inozemstvu“ kojega je u rujnu ove godine organizirala izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum na Fakultetu hrvatskih studija, a na kojemu je istaknuta važnost metodičke pripreme, interaktivnih didaktičko-nastavnih materijala te edukacijskih programa za učitelje Hrvatske nastave u inozemstvu.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS