O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 1. 3. 2024. u 12:09
Lidija Bogović

     Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobrio je financiranje projekta Sociolingvističko-dijalektološko istraživanje govora Hrvata u Novom Južnom Walesu (Australija) koji su podrijetlom s otoka Korčule i sudjelovanje na Konferenciji „Heritage and New Horizons: Croatia and Croatians in a Global Context“ na Sveučilištu Macquarie u Sydneyju u Australiji. Zahvaljujući toj novčanoj potpori voditeljica projekta prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković i suradnica na projektu izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski izvršile su u veljači 2024. u Sydneyju terensko istraživanje među različitim naraštajima govornica hrvatskoga jezika, ponajprije onih koje su podrijetlom iz Blata na Korčuli, a zatim i iz ostalih mjesta na tom otoku.

     Također su sudjelovale na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji povodom obilježavanja 40. obljetnice pokretanja Hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sydneyju. Prof. Vrban Zrinski je, zajedno sa studenticom poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije Linom Malek, održala izlaganje “The traditional culture of northwestern Croatia – Oral literature and folklore of Bistra”, a prof. Vulić je održala izlaganje “Encounters between linguistic past and present: Ozalj idiom in comparison with Burgenland Croatian”.

     Također je okviru programa Konferencije predstavljena knjiga prof. Vulić Neotuđeni u tuđini. Iz književnosti Hrvata u manjinskim zajednicama, koja je objavljena u nakladi Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Knjigu je predstavila recenzentica doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Institutu društvenih znanosti “Ivo Pilar”.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic