O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 7. 11. 2023. u 23:08
Lidija Bogović

Prvoga dana Interlibera, 7. studenoga 2023., predstavljena je knjiga prof. dr. sc. Sanje Vulić Neotuđeni u tuđini. Iz književnosti Hrvata u manjinskim zajednicama koja je ove 2023. godine objavljena u nakladi Fakulteta hrvatskih studija i tiskana u Sveučilišnoj tiskari. Knjigu su predstavile mr. sc. Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika i Dora Jambrek, studentica druge godine znanstvenoga smjera diplomskoga studija kroatologije. U ime Sveučilišta predstavljanju su nazočili prorektor prof. dr. sc. Tomislav Bolanča i koordinatoricaedstavljanja Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt. Predstavljanju je također nazočila pročelnica Odjela za kroatologiju doc. dr. sc. Ivana Kresnik uz još nekoliko kolegica i kolega s Fakulteta te skupina sadašnjih i bivših studentica i studenata kroatologije. Došli su i predstavnici Katedre Čakavskog sabora Modruše koje je profesorica Vulić članicom. Program je pratio i novinar Glasa Hrvatske.

Predstavljanje je proteklo u lijepom kolegijalnom ozračju, a na sve nazočne izvrstan je dojam ostavila studentica Dora Jambrek koja je vrlo odgovorno i profesionalno priredila svoju analizu predstavljene knjige.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic