O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 8. 12. 2022. u 23:52
Lidija Bogović

Na predmetu Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori koji drži prof. dr. sc. Sanja Vulić na diplomskom studiju kroatologije, redovito se održava nastavnička praksa u dijaspori. Od 5. do 9. prosinca 2022. opet je troje studenata boravilo u Hrvatskom školskom centru Miroslava Krleže u Pečuhu. Nakon temeljitih priprema u Zagrebu, studentice Dora Palčić i Sara Sivić te student Filip Gabrić držali su nastavu iz hrvatskoga jezika i književnosti u 5. i 7. razredu osnovne škole. Nastavne jedinice izabrane su u dogovoru s predmetnim nastavnicama u pečuškoj školi. Sve troje studenata uspostavilo je dobru komunikaciju s učenicima i uspješno završilo praktični dio svojih obveza na predmetu. Zajedno s profesoricom Vulić njihovu je nastavničku praksu pratila asistentica Lidija Bogović.

U poslijepodnevnim satima profesorica Vulić i asistentica Bogović obilazile su sa studentima ustanove Hrvata u Mađarskoj koje su smještene u Pečuhu. Profesorica Vulić upoznala ih je s poviješću hrvatske zajednice u Pečuhu i okolici.

Također je održan radni sastanak kojemu su nazočile ravnateljica Hrvatskoga školskoga centra Ágnes Zsifkovics, profesorica Vulić i asistentica Bogović. Razgovaralo se o dosadašnjoj uspješnoj i o budućoj suradnji.

Hrvatski radio u Pečuhu također je pratio boravak nastavnica i studentica s Fakulteta hrvatskih studija. Novinarka Hrvatskoga radija u Mađarskoj Renata Balatinacz intervjuirala je studentice Palčić i Sivić te profesoricu Vulić.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic