O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 31. 1. 2020. u 17:52
Domagoj Brozović

Traže se studenti završnih godina studija (apsolventi s aktivnim studentskim pravima) s odsjeka za kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su zainteresirani za honorarni suradnički posao na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima u području obrazovanja u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja).

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete, osim gore navedenih:

  • posjedovati razvijene komunikacijske i socijalne vještine,
  • posjedovati razvijene administrativne vještine,
  • posjedovati osnovna znanja rada na računalu (MS Office program),
  • poznavati i koristiti se engleskim jezikom na najmanje A2 razini,
  • pokazivati sklonost prema dinamičnom timskom radu,

te uz prijavu isključivo elektroničkom poštom poslati sljedeće:

  1. pismo motivacije (najviše 1 stranica)
  2. životopis na hrvatskom jeziku u Europass CV formi

Intervjui s kandidatima bit će organizirani u drugome tjednu veljače 2020. godine (prema prijavama). Traže se 2 studenata i na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Poslovi će se obavljati od kraja veljače do lipnja 2020. godine i uključuju: kodiranje različitih formi odgovora ispitanika, unos podataka te druge logističke poslove.

Prijave se primaju do 10. veljače na mail adresu: ePIRLS2021@ncvvo.hr

 

Ines Elezović, mag. soc.

Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic