O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 10. 10. 2018. u 09:30
Administrator

Jedinstvo različitosti - naslovnica

Najvažnija godišnja kulturno-znanstvena manifestacija Književnoga kruga Split već je trideset godina Knjiga Mediterana. Za jednotjednoga trajanja te manifestacije održavaju se predavanja i znanstveni skupovi te predstavljaju izabrane knjige i časopisi. Među izabranim knjigama ove godine bila je knjiga izv. prof. dr. sc. Sanje Vulić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, naslovljena Jedinstvo različitosti. Radovi iz hrvatske filologije. Knjiga je objavljena 2018. u uglednoj Biblioteci znanstvenih djela Književnoga kruga Split.

Na predstavljanju te knjige u palači Milesi u Splitu pozdravnu riječ održao je akademik Nenad Cambi, koji je istaknuo višegodišnju plodnu suradnju prof. Vulić s Književnim krugom Split, posebice u časopisu Čakavska rič. Zatim je posjetitelje podsjetio na znanstvenu djelatnost profesorice emerite dr. sc. Ljerke Šimunković, koja je bila recenzentica knjige Jedinstvo različitosti, a ujedno i predstavljačica te knjige u Splitu. Prof. Šimunković je vrlo iscrpno predstavila svih petnaest poglavlja pojedinačno, u kojima se analizira jezik hrvatskih pisaca u vremenskom rasponu od XVI. do XX. stoljeća na prostoru od Dubrovnika, Splita, Šibenika i otoka Ugljana do sjeverozapadne Hrvatske, također jezik pisaca u dijaspori (zapadna Mađarska, mađarski dio Podravine, Bačka), te književni jezik bugarskih katolika u 18. stoljeću, koji su se služili hrvatskim kao svojim pisanim jezikom. Iz svakoga je poglavlja izabrala pojedine zanimljive primjere. 

Autorica knjige prof. Vulić osvrnula se na nekoliko poglavlja te navela što ju je potaknulo da izabere baš te teme. Na kraju je zahvalila svima koji su na bilo koji način pridonijeli tiskanju i predstavljanju knjige, te izrazila zadovoljstvo što se na predstavljanju okupio velik broj zainteresiranih.

Jedinstvo različitosti

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic