O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 16. 6. 2020. u 17:37
Uređeno: 21. 6. 2020. u 20:40
Marko Kardum
prof. dr. sc. Zdravko Radman urednik...

Prof. dr. sc. Zdravko Radman, vanjski suradnik Odsjeka za filozofiju Fakulteta hrvatskih studija, uredio je posebno izdanje uglednog časopisa Journal of Consciousness Studies Volume 27, No. 3-4 te, također, u njemu objavio Postscript kao svojevrsni pregled daljnjih mogućnosti u istraživanjima koja se tiču svijesti i uma subjekta.

Prof. dr. sc. Zdravko Radman posebno je doprinio ugledu institucije Fakulteta hrvatskih studija uređivanjem tako uglednoga časopisa sa znanstveno iznimno aktualnom temom, a posebno je istaknuta zahvala i dekanu Fakulteta hrvatskih studija, prof. dr. sc. Pavi Barišiću, za pruženu potporu u radu.

Izdanje časopisa koje je uredio prof. dr. sc. Zdravko Radman posvećeno je studiji uma kao djelatnog principa svijeta u kojemu se nalazimo ili, još bolje rečeno, djelujemo. Stoga se naša stvarnost pokazuje kao izravan proizvod naše kognicije, kreativnosti i mašte. Time se istraživanja uma odmiču od već zastarjelog koncepta pasivnog reprezentiranja nečega umu izvanjskoga. Umjesto pasivnog oponašanja i reproduciranja stvarnosti, um se pokazuje kao osnovna pokretačka snaga svijeta u kojem se ne samo pasivno nalazimo, već i u kojemu djelujemo te ga time aktivno i stvaramo. To je možda najbolje izrazio sam prof. dr. sc. Zdravko Radman parafrazirajući Heideggerovo shvaćanje bivanja-u-svijetu onim djelovanja-u-svijetu.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic