O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 5. 2. 2020. u 08:50
Administrator

veljača 2020.

Predsjednica Republike mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović dodijelila je 4. veljače 2020. u Predsjedničkim dvorima na Pantovčaku u Zagrebu 29 odličja i 11 priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji svojim radom pridonose očuvanju hrvatske kulture i identiteta te razvoju i ugledu Republike Hrvatske.

Predsjednica Republike istaknula je znanstvenike koji svojim djelovanjem promiču ugled Domovine te stvaraju vrijedne međunarodne suradnje kojima hrvatska znanost dokazuje svoju znanstvenu izvrsnost i sposobnosti, posebno se osvrnuvši na one koji kroz obrazovne ustanove mlade uvode u svijet znanosti i potiču njihove interese za daljnji razvoj svojih znanja i talenata.

Za osobite zasluge za znanost u području filozofije i bioetike te njihovo promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića Predsjednica Republike odlikovala je prof. dr. sc. Antu Čovića, redovitoga profesora u trajnom zvanju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prorektora Sveučilišta u Zagrebu za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju.

dodjela

U Poticaju za odlikovanje, koji je Državnomu povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske podnijelo Hrvatsko bioetičko društvo, navedene su zasluge i postignuća temeljem kojih je predložena dodjela odlikovanja. Navedene su osobite zasluge prof. Čovića za razvoj i promicanje bioetike kao nove znanstvene discipline u Hrvatskoj i u svijetu, kao i njegovi doprinosi za razvoj i promicanje filozofije.

U području filozofije posebno su istaknuta postignuća prof. Čovića u razvijanju i vođenju nakladničkog projekta „Filozofska istraživanja" na programskim osnovama ideje integrativnosti koju će u području bioetike u sklopu domaćih i međunarodnih projekata razviti do nove paradigme integrativnoga mišljenja. U znanstvenim i stručnim radovima artikulirao je inovativni koncept integrativne bioetike, utemeljen na metodološkim zasadama pluriperspektivizma kao i programsku ideju „europeizacije bioetike".

Na praktičnom planu prof. Čović dao je nezaobilazne prinose u stvaranju brojnih institucionalnih oblika bioetičkoga dijaloga, bioetičke edukacije, istraživačko-dokumentacijske djelatnosti, nakladništva i međunarodnoga povezivanja u području bioetike. Najvažnije postignuće na planu bioetičke institucionalizacije je osnivanje i vođenje Znanstvenoga centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji je odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa proglašen 10. studenoga 2014. i koji je prema zakonskoj definiciji određen kao „znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline" (čl. 29. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Izvor

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic